İnce tabaka halinde kurutulan patlıcanın kuruma kinetiğinin incelenmesi ve kuruma davranışının modellenmesi

dc.contributor.advisorMengeş, Hakan Okyay
dc.contributor.authorTunç, Mustafa
dc.date.accessioned2017-10-27T06:05:13Z
dc.date.available2017-10-27T06:05:13Z
dc.date.issued2008-10-07
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, bir laboratuar kurutucusunda, patlıcanın farklı kurutma şartlarındaki (hava sıcaklığı: 45 °C, 55 °C, 65°C ve 75 °C; ön işlem: 6 mm ve 9 mm; hava hızı: 1.5 m/s ve 2.5 m/s) kuruma karakteristikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca; patlıcanın kuruma süresinin belirli bir anındaki nem içeriğini belirlemek amacıyla Newton, Page, Geliştirilmiş Page, Henderson ve Papis, logaritmik, iki terimli, iki terimli ve eksponansiyel, Wang ve Sing, Thompson, difüzyon yaklaşımı, geliştirilmiş Henderson ve Papis, Verma ve ark. ve Midilli ve ark. modelleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Kuruma olayını en iyi açıklayan modelde bulunan katsayılara, kurutma havası sıcaklığı ve hızındaki değişimin etkileri çoklu regresyon yöntemiyle incelenmiştir. Tahminin standart hatası (RMSE) ve khi-kare ( ? 2) değerleri kullanılarak en uygun model saptanmış ve bunlara ilaveten modelin modelleme yeterliliği de (EF) belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; kuruma havası sıcaklığının (T) ve hızının (V) etkileri 6 mm dilim kalınlığındaki patlıcan örnekleri için; a=[0.7889+0.050.ln(T)], k={(11.0023+3.1720.ln(T)}, n=[1.0204.exp(1.0580/T)], b=0.0005.exp(0.0877/V); 9 mm dilim kalınlığı için a=[0.9853+0.0264.ln(T)], k=-(0.7517+0.2964.ln(T)), n=[0.6899.exp(0.3403/T),] b=0.0025.exp(0.1738/V) sabit ve katsayıları ile nem değişimini en uygun biçimde açıklayan Midilli ve ark. (ANO=a.exp(-k.tn)+b.t)) modeli ile tahmin edilmiştir. Modelleme yeterliliği de 6 mm için 0,998300?0,999123 arasında; 9 mm için 0,998684?.0,999188 arasında değişmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, a laboratory dryer is used for the drying characteristics of eggplant for different pretreatments were determined. In the trials (air temperatures: 45 °C, 55, °C, 65 °C, 75 °C; air velocities: 1.5 m/s and 2.5 m/s; pretreatment: 6 mm, 9 mm). For sour eggplant drying process and moisture content at any drying time were compared by Newton, Page, Modified Page, Henderson and Pabis, Logaritmic, two-term, two-term exponential, Wang and Singh, Thompson, difusion approximation, Modified Henderson and Pabis, Verma et al., Midilli et al. models. The effect of drying air temperature and velocity on the coefficients of the best suited model were determined by multiple regression method. Root mean square error (RMSE) and khi squre ( ? 2) were used for the determination of the best suitable drying model. Modelling efficiency (EF) was determined. According to the results, The effects of drying air temperature (T) and velocity (V), could be predicted by the Midilli et al. (MR=a.exp(-k.t)+b.+t)) with contants and coefficients a=[0.7889+0.050.ln(T)], k={(11.0023+3.1720.ln(T)}, n=[1.0204.exp(1.0580/T)], b=0.0005.exp(0.0877/V) for 6 mm and a=[0.9853+0.0264.ln(T)], k=-(0.7517+0.2964.ln(T)), n=[0.6899.exp(0.3403/T)] b=0.0025.exp(0.1738/V) for 9 mm. Modeling efficiency (EF), changed between 0,998300?0,999123 for 6 mm and changed between 0,998684?.0,999188 for 9 mm.en_US
dc.identifier.citationTunç, M. (2008). İnce tabaka halinde kurutulan patlıcanın kuruma kinetiğinin incelenmesi ve kuruma davranışının modellenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/6329
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectPatlıcanen_US
dc.subjectHava sıcaklığıen_US
dc.subjectHava hızıen_US
dc.subjectÖn işlemen_US
dc.subjectKuruma hızıen_US
dc.subjectModellemeen_US
dc.subjectModelleme yeterliliğien_US
dc.subjectEggplanten_US
dc.subjectAir temperatureen_US
dc.subjectAir velocityen_US
dc.subjectPretreatmenten_US
dc.subjectDrying velocityen_US
dc.subjectModelingen_US
dc.subjectModeling efficiencyen_US
dc.titleİnce tabaka halinde kurutulan patlıcanın kuruma kinetiğinin incelenmesi ve kuruma davranışının modellenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of modelling of drying behaviour and investigation of drying characteristicks for thickness layer drying of eggplanten_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
178279.pdf
Boyut:
1.83 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: