Başlangıç piyano eğitiminde algısal öğrenme stillerinin uygulanabilirliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-06-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, başlangıç piyano eğitimi sürecinde algısal öğrenme stillerinin (görsel, işitsel ve devinimsel/dokunsal) öğretim etkinliklerinde uygulanabilirliğini tespit etmek, öğrenme stilleri doğrultusunda uygulanan öğretim etkinliklerinin öğrencilerin tutum ve performansına etkisini ortaya çıkarmak, uygulamayı yapan öğretim elemanı görüşlerini belirlemek ve bu doğrultuda piyano eğitiminde öğretim programına katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama ve deneysel modeller kullanılmıştır. Piyano eğitiminde algısal öğrenme stillerinin öğretim etkinliklerinde uygulanabilirliğini tespit etmek amacıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşlerini almak için tekil tarama modeli kullanılmış ve anket veri toplama aracı geliştirilmiştir. Deneysel kısmında ise ?kontrol gruplu ön-test son-test? modeli ile piyano eğitimi başlangıç aşamasında öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrencilerin tutumlarına ve performanslarına etkisi ölçülmüştür. Bununla birlikte nitel araştırma yöntemiyle deneysel çalışmayı uygulayan öğretim elemanlarıyla görüşme yapılmıştır.
This research has been carried out for the purpose of ascertaining the feasibility level of perceptual learning styles (visual, aural, kinesthetic/tactile) in teaching activities in the process of beginning piano education, revealing the effect of teaching activities implemented towards learning styles on students attitude and performance, determining the views of the lecturer fulfilling the study, and accordingly contributing to the education program in piano teaching. Two models as survey and experimental have been utilized in this research. To receive opinions of lecturers and students, singular survey model has been utilized and a questionnaire data collection tool has been developed to define the feasibility level of perceptual learning styles over piano education in teaching activities. During experimental process, with the help of ?pre-test and post-test with control group?, the effect of teaching activities based upon learning styles on students attitudes and performances has been measured. And the instructors who performed the experimental study using qualitative research methods were interviewed. And an interview form has been structured and utilized to receive opinions of the instructors, at the end of the application of perceptual learning styles in educational activities, in piano education.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Piyano eğitimi, Algısal öğrenme stilleri, Piano education, Perceptual learning styles, Visual learning styles, Aural learning styles, Kinesthetic/tactile learning styles, Görsel öğrenme stilleri, İşitsel öğrenme stilleri, Devinimsel/dokunsal öğrenme stilleri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Babacan, E. (2010). Başlangıç piyano eğitiminde algısal öğrenme stillerinin uygulanabilirliği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.