Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini nasıl algıladıkları ve uyguladıkları incelenmiştir. Öncelikle öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algılarının eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından etkileri ele alınmıştır. Daha sonra da öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin uygulamaları 14 alanda analiz edilmiştir. Bu analizler, öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma düzeylerine göre örneklendirilip, raporlaştırılmıştır. Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algılarını ve uygulamalarını incelemek ve açıklayıcı bir model ortaya koymak amacıyla çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu bir eğitim-öğretim yılını kapsayan, 36 haftalık zamanda, 29 öğretmenin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları, öğretmenlerin görüşleri ve gözlem sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara ve önerilere göre Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu öğretmenlerinin bilişim teknolojilerine ilişkin uygulamalarına yönelik yeni bir eylem planı hazırlanmıştır.
In this study, the Private Konya Esentepe Elementary School teachers? perceptions and practices of information technologies were examined. First of all, the comprehension of the teachers about information technologies was investigated to display the effects of the usage of the information technologies in education. Then, the practice of the teachers about information technologies was observed in fourteen different dimensions. These observations were set an example and made a report according to the teachers? levels of using information technologies. Qualitative research method was applied to investigate the comprehension of the teachers about information technologies and their practice and to put forward an explanatory model. For this aim, Private Esentepe Primary School was evaluated during 36 weeks of an education term, according to the views of 29 teachers about data processing technologies and their practice and according to the observation results. According to the findings, results and recommendations, a new action plan had been prepared for the practice of the Private Esentepe Primary School Teachers about information technologies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilgi teknolojisi, Information technology, Bilgisayar destekli eğitim, Computer assisted education

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Balkı, E. (2008). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ilişkin algıları ve uygulamaları: Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.