Sütçü sığırların kan ve süt serumlarında Bovine Viral Diarrhea Virus antikorlarının ELISA ile belirlenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışma kan ve süt serumlarının Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) antijen varlığı ve BVDVye karşı gelişen antikorların tespit edilmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 202 adet sığır kan ve süt serum örnekleri kullanıldı. Çiftliklerden elde edilen serum örnekleri BVDV antijen varlığı yönünden direkt Enyzme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ile BVDVye karşı gelişen antikor varlığı yönünden ise indirekt ELISA ile incelendi. Bulgular: 167 adet (%82.6) kan serumu ve 160 adet (%79.2) süt serum örneği BVDV antikorları yönünden pozitif belirlendi. Araştırmada 148 adet (%73.2) hayvandan alınan hem kan hem de süt serumu pozitif bulundu. 19 adet (%9.4) hayvanın sadece kan serumu BVDV antikor pozitif belirlenirken, 12 adet (%5.94) hayvanın ise sadece süt serumu antikor pozitif tespit edildi. İncelenen kan ve süt serum örneklerinde, BVDV antijen varlığı tespit edilmedi. Öneri: Kan ve süt serumu indirekt ELISA değerlerinin benzer tespit edilmesi (P0.05) BVDVnin serolojik teşhisinde kan serumu yerine süt serumu örneklerinin kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada hem kan hem de süt serum örneklerinde BVDV antijen varlığı tespit edilmemiş olmakla birlikte antijen tespiti amacıyla rutin teşhiste lökosit örneklerinin yerine kan ve/veya süt serum örneklerinin kullanılabilmesi için daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Aim: The aim of this study was to detection of Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) antigens and determine of antibodies against BVDV in blood and milk serum. Materials and Methods: Totally 202 cattle blood and milk sera samples were used. Samples obtained from herds were analyzed for the detection of BVDV antigens by direct Enyzme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and for determine the presence of antibodies against BVDV by indirect ELISA. Results: While 167 of blood serum (82.6%) were positive for the presence of BVDV antibodies, 160 of milk serum samples (79.2%) were positive. In this study, 148 (73.2%) both blood and milk serum samples of same cattle were positive for BVDV antibodies. Only 19 (9.4%) blood serum of cattle was detected positive for BVDV, while only 12 (5.94%) milk serum was seropositive. No positive result to be determined for BVDV antigens in any blood or milk serum samples. Conclusion: Determined similar indirect ELISA results of blood and milk sera (P>0.05) may be suggest that milk sera can be used in determine of serological diagnosis of BVDV instead of blood sera. Further research is needed in order to achieve using blood and/or milk serum samples presence of BVDV antigens instead of leukocytes samples in routine diagnosis, even though not detect the presence of BVDV antigen in blood and milk serum samples in this study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

2

Künye