Kayan nokta aritmetiğinin periyodik lineer fark denklem sisteminin fundamental matrisinin hesaplanmasına etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-10-31

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin fundamental matrisi kayan nokta aritmetiğinde hesaplandı. Hesaplama sırasında kayan nokta aritmetiğinden kaynaklanan hatalar ve toplam hatanın üst sınırları elde edildi. Kayan noktalı sayılarla ilgili farklı yaklaşımlara göre elde edilen sınırlar incelendi. Periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin Schur kararlılığı için hesaplanan monodromi matrisinin yaptığı etkilere bağlı sonuçlar bulundu. Sistemin Schur kararlılığının, hesaplanan monodromi matrisinin kayan noktalı aritmetiğinde hangi şartlarda garanti altına alındığı tespit edildi. Nümerik örnekler verildi.
In this study, the fundamental matrix of linear difference equation system with periodic coefficients has been computed in floating point arithmetic. The upper boundaries of the errors and the sum of these errors using floating point arithmetic have been obtained. These boundaries have been investigated in different approaches of floating point. The results of effect in computed monodromy matrix for Schur stability of linear difference equation system with periodic coefficients have been obtained. It has been determined that, under which conditions, computed monodromy matrix in floating point arithmetic guaranties Schur stability of system. The numerical examples have also been given.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fark denklem sistemi, Difference equation system, Fundamental matris, Fundamental matrix, Monodromi matrisi, Monodromy matrix, Schur kararlılık, Schur stability, Kayan noktalı sayı, Floating-point number, Kayan nokta aritmetiği, Floating-point arithmetic, Yuvarlama hatası, Rounding error, Kesme hatası, Truncation error, Hata analizi, Error analysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çıbıkdiken, A. O. (2008). Kayan nokta aritmetiğinin periyodik lineer fark denklem sisteminin fundamental matrisinin hesaplanmasına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.