İlköğretimde ev ödevi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ev ödevleri, öğrencilerin okuldaki öğrenmelerin ön hazırlığını yapmak veya öğrenmelerin devamını sağlamak için yaptığı çalışmalardır. Bu çalışmalar dersin içeriğine, konunun niteliğine, sınıf seviyesine göre çeşitlidir. Ev ödevi derste öğrenilen becerilerin uygulanması, değerlendirilmesi ve pekiştirilmesidir. Ev ödevlerinin olumlu yönleri bulunduğu, akademik başarıyı arttırdığına dair görüşler bulunmakla birlikte yararsız olduğu ve öğrenciye zaman harcatan bir yük olduğu görüşleri de bulunmaktadır. Belki de bu ve benzeri görüşler dersin amacına uygun ödevler verilmediğinden ve öğrencinin seviyesine uygun olmayan fazla miktarda ödevler verildiğinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda ödev tekniğinin uygulanışındaki yapılan yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması ile ödev yararlı bir hale getirilebilir. Bu araştırma, ilköğretimde ev ödevi uygulamaları hakkında öğretmen görüşlerini incelemek, öğretmenlerin ev ödevi verme stillerinde benzerlikler ve farklılıkların neler olduğu tespit etmek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma metodolojisine göre yapılan araştırmada görüşme tekniği kullanılarak, ev ödevi hakkındaki öğretmen görüşleri tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma, 2007?2008 eğitim-öğretim yılında, Aksaray ili Merkez ilçesindeki farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 12 ilköğretim okulunda yapılmıştır.
Homeworks are studies of students the prepation of leaning at school or to supply of the continious learning. These studies are according to the contents of the course, subject quality and the level of the class. Homework is the learned ability practices, evaluation and improvements. There are some ideas in the favor of homework is beneficial and homework increase the academic success. On the other hand there are some views homework in unnecccessary and spending time for the unaimed things. This is the reason of the homework isn?t suitable for the students knowledge and levels. Much homework isn?t successful for learning. In this manner the improvement of the mistakes in the practicing of the homework tecniques, and the completing of lack can be realized. This research is a quantative study of to investigate of the teachers views about homework practices at primary teaching, the similarities and differences of teachers styles. The aim of this study is to examine the perceptions of teachers about implementation of homework in elemantary schools. İn order to collect data for his study, a questionnaire which consisted of five open-ended questions was developed and administered to 23 elemantary school teachers. The teachers worked at primary schools and taught 1-5 grades. They were asked to write their opinions and experiences about the implementation of homework in elemantary schools.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim ve öğretim, Education and training

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde ev ödevi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.