Hemşin deresi Modacar deresi vadileri (Rize) arasındaki sahanın bitki örtüsü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hemşin dere?Modaçar dere arasındaki saha, Rize'nin Pazar ? Hemşin ? Ardeşen ilçeleri arasında yer almaktadır. Karadeniz kıyısından başlayarak Kaçkar dağlarının kuzey eteklerinde 1500 m. yüksekliğe kadar uzanan saha, iklim şartları ve yeryüzü şekillerinin elverişli yapısından dolayı gür bir bitki örtüsü ile kaplıdır. Araştırma sahasında, akarsu vadileri boyunca sokulan denizel hava kütleleri Karadeniz'in nemli etkisini, etüt sahasının bütününde hissettirir. Buna bağlı olarak sahanın bitki örtüsü, yazın aşırı ısınmanın yol açacağı nem kaybına uğramadığı gibi, kışın aşırı soğuma nedeniyle oluşabilecek hasarlara da maruz kalmamaktadır. Her mevsimi yağışlı geçen sahada; yıllık yağış miktarı 2300 mm., en yağışlı mevsim sonbahardır. İnceleme sahasının jeomorfolojik birimlerini, kuzey?güney doğrultusunda uzanan Hemşin dere ve Modaçar dere ve kollarının oluşturduğu vadiler ile bu vadiler arasında kalan yükseltiler meydana getirmektedir. Araştırma sahasında kırmızı?sarı podzolik topraklarla, kolüvyal topraklar başlıca toprak tiplerini oluşturmaktadır. Ancak sahanın genelinde kırmızı?sarı podzolik topraklar hakim durumdadır. Sahadaki toprak türleri, bitki örtüsü üzerinde ayırt edici bir özelliğe sahip değildir. İnceleme sahasının deniz seviyesine yakın kısımlarda geniş yapraklı ormanlar, iç kesimlerdeki yüksek alanlarda ise iğne yapraklı ormanlar hakim durumdadır. Geniş yapraklı ormanların hakim elemanı kayın (Fagus orientalis) iken, iğne yapraklı ormanların hakim elemanı ladin (Picea orientalis)'dir.
The area between Hemşin and Modaçar streams is situated amang the Pazar, Hemşin and Ardeşen towns. The area from shore of Black Sea to 1500 meter heigt North of the Kaçkar mountains is covered with dense vegataion due to the favaour climate and surface conditions. Marine air mass which has come over river valleys is effective for the area resarch. So the moist climate of Black Sea can reach the heighest limit of resarched area. In addition to this, as there aren?t moist last and heat damage on the plant cover of the area in summer, it doesn?t have damages that have caused excessive cool in winter. In the area which is rainy in every season, the amount of yearly rain is 2300 mm. The most rainy season is autumn. The valleys which are formed by Modaçar and Hemşin streams and their branhes along North-south direction and the altitudes amang the valleys, are the main geomorphological units of research area. In the research area, red and yellow podzols and koluvial soils are composed of the main soil kinds, but the red and yellow podzols are common in the area. The kind of soil in the area haven?t got a distinctive speciality on vegatation. While the research area?s down levels are covered with forest with wide leaves, high leaves are covered with coniferous forests. While the common element in the forests with wide leaves is beech (Fagus orientalis), the common element in coniferous forest is spruce (Picea orientalis).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hemşin Deresi, Modacar Deresi, Rize, Bitki örtüsü, Flora

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tunç, H. (2008). Hemşin deresi Modacar deresi vadileri (Rize) arasındaki sahanın bitki örtüsü. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.