Türk modernleşmesinin taşrada basına yansıması (Hüyük örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Modernleşme, dünya gündemini en çok meşgul eden kavramlardan birisidir. Başka bir ifadeyle modernleşme, insanlık tarihini en çok meşgul eden ve tarih boyunca toplumların hayatına etki eden en büyük olgulardan birisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Endüstrileşme ile birlikte ortaya çıktığı günden bu yana, içerdiği anlam çerçevesinde a'dan z'ye bütün toplumsal hayatı etkileyen bu kavram, bugün hâlâ fiili bir durum olarak etkisini sürdürmekte ve aynı paralellikte de tartışılmaktadır. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya olabildiğince karmaşık bir hal alırken, ?küreselleşme?, ?Yeni Dünya Düzeni?, ?BOP (Büyük Ortadoğu Projesi)? gibi türevleriyle modernleşme, ortaya çıkardığı sonuçları bakımından artık çözülmeyi bekleyen bir soruna dönüşmüştür. Bugün kaotik bir şekle bürünen dünya düzeninin yeniden normalleşmesi için modernleşmenin birçok anlam içeren bir kavram olarak yeniden irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, hem insanlık tarihi açısından, hem de Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi bakımından Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya'nın ilçelerinden Hüyük'te, Türk modernleşmesinin insan ilişkilerine ne şekilde etki ettiğini sebep ve sonuçlarıyla ortaya koymak ve bugün toplumumuzda yaşanan çatışmaların aralanmasına ışık tutması amacıyla yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda söz sahibi ve öncü olan modernleştiricilerin, Türkiye Cumhuriyeti ve halkı ile ilgili düşünceleri, hedefleri ve beklentileri çerçevesindeki uygulamaları ve bu uygulamaların taşraya yansımaları, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.
Modernity is one of the concepts occupying a priority position in world's agenda. In other words, it was and still is among the most important phenomena for humanity and has a great impact on societies through the ages. Modernity which came along with industrialization and has been influencing the whole social life of communities is still in effect and accordingly is being heavily discussed. In the first quarter of the 21st century, as the world gets more and more complicated, modernization, with its several by-products like ?globalization?, ?the New World Order?, and the Greater Middle East Project, turns to be a problem -as far as its serious consequences are concerned- that needs to be solved. The concept of modernity should be reconsidered at length with its manifold meanings for making today?s chaotic world order normal again. This study aims to present a detailed survey for the impact of Turkish modernization on social relations in Hüyük, Konya, one of the oldest settlements for humanity and also one of the first sites of Turkish settlement in Anatolia; and to shed light upon current social conflicts. The subject matter of this study is the actions of Turkish modernists who lead the foundation of Turkish Republic within the framework of their thoughts, aims and expectations for Turkish Republic and its people; and reflections of these actions on the countryside.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hüyük, Basın, Press, Modernleşme, Modernization

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kızılkaya, R. (2008). Türk modernleşmesinin taşrada basına yansıması (Hüyük örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.