Uzun kuyruklu simetrik dağılımın parametreleri için sansürlü örneklemlere dayalı istatistiksel sonuç çıkarımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-02-26

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez çalışmasında, uzun kuyruklu simetrik dağılımın parametrelerinin ilerleyen tür tip-II sağdan sansürlü örneklemlere dayalı parametre tahmini ele alınmıştır. Uzun kuyruklu simetrik dağılımın konum ve ölçek parametrelerinin modifiye edilmiş en çok olabilirlik tahmin edicileri analitik olarak elde edildi. En çok olabilirlik tahmin edicilerin asimptotik normallik özelliği kullanılarak konum ve ölçek parametreleri için yaklaşık güven aralıkları inşa edilmiştir. Modifiye edilmiş en çok olabilirlik tahmin edicilerinin ve güven aralıklarının kapsama olasılıklarının performanslarını incelemek için simülasyon çalışması yapılmıştır. Aynı zamanda nümerik bir örnek verilmiştir.
In this thesis, it is considered that the estimation of parameters of long tailed symmetric distribution based on progressive type-II right censored samples. Modified maximum likelihood estimators are obtained analitically for location and scale parameters of long tailed symmetric distribution. Approximate confidence intervals of location and scale parameters are constructed using asymtotic normality of maximum likelihood estimators. Simulation study is performed to investigate the performances of the modified maximum likelihood estimators and coverage probabilities of the approximate confidence intervals. A numerical example is also presented.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Modifiye edilmiş en çok olabilirlik tahmin edicileri, İlerleyen tür sansürleme, Uzun kuyruklu simetrik dağılım, Long tailed symmetric distribution, Modified maximum likelihood estimators, Progressive censoring

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kuş, E. (2010). Uzun kuyruklu simetrik dağılımın parametreleri için sansürlü örneklemlere dayalı istatistiksel sonuç çıkarımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.