Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.)lep.:tortricidae]'nun farklı elma çeşitlerindeki zarar oranlarının belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-01-11

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, 2006-2007 yıllarında, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün elma bahçesinde, MM 106 anacı üzerine aşılı 30 elma çeşidinde yapılmıştır. Çeşitler, elma içkurdunun zarar oranlarına göre karşılaştırılmıştır. Yere dökülen elmalar, Temmuz ayından hasat zamanına kadar kurtlu ve sağlam olarak sayılmıştır. Aynı işlem hasat edilen elmalarda da yapılmıştır. Zarar oranı her bir aşama için hem ayrı hem de birlikte hesaplanmıştır. Elma içkurdu populasyon dalgalanmaları feromon tuzaklarla izlenmiştir. Elma çeşitlerinin fenolojik gelişimleri, BBCH skalası esas alınarak, Nisan ayından Kasım ayına kadar on günlük aralıklarla gözlenmiştir. Elma içkurdunun ergin uçuş dönemleri ve elma çeşitlerindeki fenolojik gözlemler birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 2006 yılında kurtlanma oranı, erkenci elma çeşitlerinde % 6- 38, orta mevsim elma çeşitlerinde % 13-74, geçci elma çeşitlerinde % 36-77 arasında olmuştur. Tüm çeşitler içinde en düşük kurtlanma % 6 oranında erkenci bir elma çeşidi olan Vista Bella çeşidinde görülmüştür. Tüm çeşitler içinde en yüksek kurtlanma ise % 77 oranında geçci bir çeşit olan Melrose çeşidinde olmuştur. 2007 yılındaki kurtlanma oranı, erkenci elma çeşitlerinde % 12-50, orta mevsim elma çeşitlerinde % 29-59, geçici elma çeşitlerinde % 25-73 arasında belirlenmiştir. Bu yılda da en düşük kurtlanma oranı % 12 ile Vista Bella çeşidinde olmuştur. 2007 yılında en yüksek kurtlanma ise % 73 ile Jonagold çeşidinde olmuştur.
This study was carried out on 30 apple cultivars grafted on MM 106 rootstock in apple orchard of Eğirdir Horticultural Research Institute in 2006-2007. Cultivars were compared in respect with codling moth damage ratios. Apples fallen grounds were counted as infested and normal from July until harvest time. Same process was applied to harvested apples. Infestation ratios were calculated for each process separately and together. Fluctuations of codling moth population were monitored with pheromone traps. Phenological development of apple cultivars was followed based on BBCH-scale from April to November by ten daily observations. Adult flight periods of codling moth and phenological observations were evaluated together. As a result of study; damage severity was 6-38 % for early apple cultivars, 13-74 % for mid-season season apple cultivars and 36-77 % for late season apple cultivars in 2006. As an early season cultivar, Vista Bella has 6 % damage ratio and showed least infestation among all cultivars. As a late season cultivar, with 77 % damage ratio Melrose has highest infestation among all cultivars. Damage severities were determined as 12-50 % for early season cultivars, 29-59 % for mid-season cultivars and 25-73 % for late season cultivars in 2007. Vista Bella cultivar has least damage ratio with 12 % in this year. Jonagold cultivar has highest infestation with 73 % damage ratio in all cultivars in 2007.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cydia pomonella, Elma içkurdu, Elma çeşitleri, Zarar oranı, Populasyon dalgalanmaları, Cydia pomonella, Codling moth, Apple cultivars, Damage severity, Population fluctuations

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İşci, M. (2006). Elma içkurdu [Cydia pomonella (L.)lep.:tortricidae]'nun farklı elma çeşitlerindeki zarar oranlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.