Zaman yönetimi becerileri: Meslek Yüksek Okulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme

dc.contributor.authorÇağlıyan, Vural
dc.contributor.authorGöral, Ramazan
dc.date.accessioned2020-03-26T17:37:33Z
dc.date.available2020-03-26T17:37:33Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu çalışmada Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulunda İşletme, Muhasebe, Dış Ticaret, Turizm Otel İşletmeciliği, Turizm Rehberlik, Turizm Seyahat İşletmeciliği programlarında okuyan 1600 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen ve daha sonra Alay ve Koçak (2002) ve Başak vd. (2008) tarafından kullanılan ve üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini ölçmek amacıyla hazırlanmış Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to determine Beyşehir Ali Akkanat Vocational School of Higher Education students’ time-management skills. 1600 students who study in Business Administration, Accounting and Tax Applications, Foreign Trade, Hospitality Services, Tourist Guidence and Tourism and Travel Services programmes of Beyşehir Ali Akkanat Vocational School of Higher Education in the 2008-2009 education terms constitute the universe of this research. Time-Management Inventory which was developed by Britton and Tesser (1991) and later Alay and Koçak (2002) and Başak et al. (2008) to evaluate university students’ time management skills was used in collecting the data.en_US
dc.identifier.endpage189en_US
dc.identifier.issn1305-4716en_US
dc.identifier.issn1309-9132en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage174en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RrM09UYzM=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23079
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.titleZaman yönetimi becerileri: Meslek Yüksek Okulu öğrencileri üzerine bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeTime- management skills: An evaluation on Vacational School of educationen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar