Radyofrekans termal ablasyon yönteminin karaciğer kist hidatiklerinin tedavisinde kullanımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

RFTA kullanarak karaciğer hidatik kistlerinin tedavi edilebileceğini düşünerek, hidatik kistli koyun karaciğerlerinde kist içine radyofrekans termal ablasyon işlemi uygulayıp kistin canlılığını yok etmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmada mezbahadan temin edilen yeni kesilmiş hidatik kistli taze koyun karaciğerleri kullanıldı. Karaciğerler uygun koşullar altında taşınıp saklanacak. Çapı3.5 cm den küçük çaplı kistler çalışmaya dahil edildi. Kist çapı ortalaması 3,3 cm idi. toplamda 60 adet kist her birinde 20 kist olacak şekilde 3 grupta değerlendirildi. 1.Grup: Kist içi sıcaklığı 95ºC'nin üzerine çıktıktan sonra 3 dakika daha ablasyon işlemi yapılanlar. 2.Grup: Kist içi sıcaklığının 95ºC'nin üzerine çıktıktan sonra 4 dakika daha ablasyon işlemi yapılanlar. 3.Grup: Kontrol grubu. USG eşliğinde kist içeriğinin yarısından biraz fazlası boşaltılarak kist içine radyofrekans ablasyon iğnesi yerleştirilip işlemler uygulandı. İşlem sonrası kistin sıvı içeriği mikrobiyoloji değerlendirmesine, germinatif membranı da patoloji değerlendirmesine gönderildi. Mikrobiyoloji değerlendirmesinde eosin Y vitalite boyası kullanılarak canlı-ölü protoskoleks sayısı hesaplandı. Patolojik değerlendirmesinde ise germinatif membran üzerinden çeşitli alanlardan örnekler alınıp dejenerasyon derecesi tespit edildi. Bulgular Kruskal-Wallis varyans analizi testi ile istatistiksel değerlendirmeye alındı. Bulgular: Uygulamalarımız sonucunda kist içi sıcaklığının 95ºC'nin üzerine çıktıktan sonra 3dakika daha ablasyon işlemi yapılanlar(1.grup)da % 91,5 protoskoleks ölümü ve % 90 germinatif membran hasarı tespit edildi. Kist içi sıcaklığının 95ºC'nin üzerine çıktıktan sonra 4 dakika daha ablasyon işlemi yapılanlar(2.grup)da %100 protoskoleks ölümü ve %100 germinatif membran dejenerasyonu tespit edildi. Kontrol grubunda % 13 ölü protoskoleks oranı ve %10 germinatif membran hasarı vardı. Sonuç: RFTA yöntemi kullanarak hidatik kistli koyun karaciğerleri üzerindeki 3,5cm nin altındaki kistlerde kist kavitesinin canlılığını yok etmek amacıyla yaptığımız çalışma sonucunda grup 2 uygulamamızda, prtotoskoleksler tamamen öldürülmüş ve tam bir germinatif membran dejenerasyonu sağlanmıştır. Yöntemin in-vivo ortamda kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak için başka çalışmalara ihtiyaç vardır.
We thought that RTFA method can be used in treatment of hepatic hydatid cyst disease and we aimed to devitalized cysts in sheep liver which is infected with echinococcus granulosus by implementing radiofrequency thermal ablation precedure. Materials and methods: In our study we use fresh sheep liver infected with hydatid disease and they were taken from abbattoir. Liver kept and carried in proper condition, we try to get liver which was cyst radius less than 3,5 cm. Cyst radius avarage was 3,3 cm. Totally 60 cysts avaluated and we have grouped them 3 categories each have 20 cysts. 1.Group: Cyst core temperature increased more than 95°C and after that 3 minute ablation procedure applied. 2.Group: Cyst core temperature increased more than 95°C and after that 4 minute ablation procedure applied. 3.Group: Control group. Cysts material drained more than half of its content, than radiofrequency ablation needle applied and procedure were done. After ablation procedure cyst?s content aspirated for microbiologic examination and germinative memrane gathered for pathologic assesment. At microbiologic evaluation eosin Y vitality dye were used and dead-live protoscolex number counted. At pathologic assesment we took sample from different area of germinative memrane and degeneration level were determined. Findings evaluated statistically with Kruskal ?Wallis variance analysis. Findings: After our applications in 1.group, cyst core temparature increased more than 95°C and after that 3 minute ablation procedure applied. %91.5 of protoscolex died and %90 of germinative membrane damage observed. In 2.group, cyst core temperature increased more than 95°C and after that 4 minute ablation procedure applied. %100 protoscolex died and %100 germinative membrane degeneration observed. In control group, %13 of protoscolex died and %10 of germinative membrane damaged. Result: In our study we conceived that RTFA method used in sheep hepatic hydatid cyst disease whose cyst?s radius less than 3.5 cm and In 2.group we destroyed all protoscolex and germinative membrane. We need more experiment for evaluation of RFTA in vivo application.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Radyofrekans termal ablasyon, Karaciğer hidatik kisti, Kist hidatik, Radiofrequency thermal ablation, Hepatic hydatid cysts, Cysts hydatid

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarıcık, B. (2009). Radyofrekans termal ablasyon yönteminin karaciğer kist hidatiklerinin tedavisinde kullanımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.