İsveç İdare Hukuku

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008 Aralık

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çağdaş İsveç idare hukuku Kıta Avrupası (Fransız ve Alman) hukuk sistemlerinin temelleri üzerine yapılanmıştır. Kamu hukukunun kökenleri 17. yy. başlarına kadar uzanır. İsveç anayasal monarşili üniter bir siyasal siteme sahiptir. Yasama organı tek meclisli olup, parlamenter bir yönetim modeli geçerlidir. Düşünce ve ifade özgürlüğü demokratik yaşamın temelini oluşturmaktadır. Bütün yurttaşların siyasal, dinsel, kültürel veya öteki ilişkilerinde kimliklerini açığa vurmaya zorlanmaya karşı koruma sağlanmaktadır. Kamu hizmeti hem merkez, hem de yerel yönetimler tarafından sağlanır. Yerel yönetimler, kamu idaresinin %70‘ine karşılık gelir. Merkez yönetimi dış politika, savunma, adalet ve sosyal güvenlik hizmetlerini sunarken; yerel yönetimler sosyal yardım, eğitim, sağlık hizmeti ve kamu sağlığı gibi yerel ve genel ihtiyaçların karşılanmasına çalışır. İdari otoritelerin ve kamu görevlilerinin konumu öteki ülkelere oranla daha bağımsızdır. Kamu görevlilerinin ücret ve çalışma koşulları büyük ölçüde iş hukuku hükümlerine göre yürütülür.. İsveç sosyal refah ve sosyal hakların hukuksal düzenlemesi konusunda önde gelen ülkelerin arasında yer alır. İdari yargı, idarenin işlemlerine karşı yapılan başvuruları ele alır. Üç katmanlı idari yargı, idari işlemlerin ―hukuka‖ ve akla uygunluğunu denetler. Son yıllarda İsveç hukuk düzeni Avrupa ile uyum sürecinde yapısal önemli değişiklikler geçirmiştir.
Modern Swedish administrative law has been constructed on the basis of dominating continental (French and German) legal system. The origins of (modern) public law go back to early years of the 17th century. Sweden is a unitary state with a constitutional monarchy. It has a unicameral legislature and the system of government is parliamentary. All citizens are protected in their relations with the public administration against all coercion to divulge an opinion in any political, religious, cultural or other similar connection. Public administration is carried out not only by the State but also by municipal authorities. Municipal selfgovernment embraces over 70% of public administration. The state administers mainly foreign policy, defence, the judicial system and the social security system. The local governments are responsible for not only their own economy and utilities but also, social assistance, the entire school system, the medical care and public health. Public authorities and civil servants in Sweden have a more independent position than in other countries. Salaries and conditions of employment for public servants have been largely governed by labor law. Sweden is regarded as a leading country in the field of social welfare policy and social legislature. The task of the administrative courts is to hear appeals against the decision of the administrative authorities. Three levels of administrative court are entitled to judicial review of the ―legality‖ and ―reasonableness‖ of administrative acts. Today the Swedish legal system is going through a number of major changes as a direct consequence of the establishment of closer links with Europe.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

anayasal monarşi, Şeffaflık, sosyal refah devleti, kamu denetçisi, kamu görevlisi, ayrımcılık yasağı, constitutional monarchy, transparency, social welfare state, ombudsman, public servants, non-discrimination

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2

Künye

Akıncı, M., (2008). İsveç İdare Hukuku. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2), 167-221.