Karaman'da eski çağlara ait kültürel unsurlar ve turizm açısından önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Karaman, Anadolu'nun merkezinde yer alan konumu ve verimli bir ovaya sahip olmösı nedeniyle, tarih boyunca stratejik bir önem taşımıştır. Bir geçiş kuşağı üzerinde yer aldığından. prehistorik devirlerden itibaren kesintisiz yerleşime sahne olmuş, değişik medeniyetlere beşiklik etmiştir. Bu nedenle Karaman, zengin bir eskiçağ kültür dokusuna .sahiptir. Bu bağlamda Karaınarı daki en önemli merkezlerden biri hiç kuşkusuz antik Derbe kentidir. Yapılan yüzey araştırmalarından değişik zamanlarda yerleşildiği anlaşılan kent, asıl önemini Aziz Pavlus'un ziyaretine borçludur. Derbe başla olmak üzere, Karaman'ın değişik medeniyetlere ait kültürel mirasının birçoğu dinı değer taşıdıiJ ırıdcın inanç turizmi açısından büyük öneme sahiptir. İşte bu çalışmanın amcıcı, Karaman ın eskiçağ tarihine dair tarihi ve kültürel zenginlikle.rini gözler önüne sermektir. Bu yönüyle çalışmada Karaman · ır, eskiçağlara ait kültür ve inanç turizmi potansiyeline dikkat çekilmiş olacaktır.
Due to its location in the center of Anatolia and having a fruitful plane, arn mın hm; alw;w:, been strategically important durlng ali ages in the history. Since it is located on a transition zone. i' hn~ been an uninterrupted settlement area and cradle for different civilations since the prehistoric aqe ;. Therefore Karaman has a rich cultural pattem of ancient ages. in this respect, one of the most lmportant places in Karaman is doubtless the ancient city of Derbe. According to the surface studies, the city was settled in various periods but it mainly owes its importance to the visit of Sainl Paulos. Since Derbe beıng the first important one, most of the cultural herilage of Karaman from various civiliıations have religious aspects, it has a big importance for religion tourism. The aim or this study is to exhibit the historical and cultural richness of Karaman inherited from the ancif:nt ages. in this respect, this study will attract the attention to the potential of cultural and religion tourism of Karaman.

Açıklama

URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/327

Anahtar Kelimeler

Karaman, Derbe, Laranda, Karadağ, Kızıldağ

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kurt, M. (2009), Karaman'da eski çağlara ait kültürel unsurlar ve turizm açısından önemi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (21), 165-196.