Türk üniversite öğrencileri gözünde Rusya imajı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülke imajı uluslararası halkla ilişkilerin önemli çalışma alanlarından birisidir. Olumlu bir imaja sahip olmak bir ülkenin ekonomisini, turizmini, uluslararası ilişkilerini güçlendirebilir. Bir ülkenin başka bir ülke insanlarının gözündeki imajının oluşmasında pek çok unsur etkili olabilir. Türk üniversite öğrencilerinin gözünde bir Rusya imajı vardır. Bu imajı ve onu şekillendiren değişkenleri belirlemek hem Türkiye hem de Rusya açısından faydalı olacaktır. Bu çalışmada Türk üniversite öğrencilerinin gözündeki Rusya imajı saha araştırması yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.
Country image is one of the most important work areas in international public relations. To have a favourable image may reinforce a country’s economy, tourism and international relationships. A lot of different elements may affect the formation of the image of a country in the eyes of people of the other countries. There is a particular image of Russia in the minds of Turkish university students. To determine this image and the main variables which influence its formation will be useful for both Turkey and Russia. In this study the image of Russia in the eyes of Turkish university students has been determined by being used survey method.

Açıklama

Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000163

Anahtar Kelimeler

İmaj, Image, Ülke imajı, Country image, Rusya, Russia, Üniversite öğrencileri, University students

Kaynak

Selçuk İletişim

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

Künye

Bakan, Ö., Tabakçı, N. (2008). Türk üniversite öğrencileri gözünde Rusya imajı. Selçuk İletişim, 5, (3), 97-110.