El-Hasenu'l-Basrî'nin Arap dilindeki yeri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

el-Haseu'l-Basrî, tabi?ûn döneminde yaşamış önemli bir hatip ve din adamıdır. Hayatını İslam dinini tebliğ etmeye adamış olan el-Haseu'l-Basrî, kendi döneminin en önemli hatiplerinden biridir. Her ne kadar edebi söz söylemek için özel bir gayret göstermemiş olmasına rağmen söz söyleme konusunda özel bir yeteneğe sahip olan el-Hasenu'l-Basrî'nin hikmetli sözleri insanlar tarafından kabul görmüş ve günümüze kadar gelmiştir. Nitekim bizim üzerinde araştırma yapmamızın en büyük etkeni de onun hikmetli sözleri ve bu sözlerin Arap Dili ve Edebiyatı'na katkılarıdır. Çalışmamız ?Arap Dili ve Edebiyatında Edebi Türler? konulu bir girişten sonra ?el-Hasenu'l-Basrî'nin Hayatı? ve ?el-Hasenu'l-Basrî'nin Arap Dilindeki Yeri? başlıklı iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde el- Hasenu'l-Basrî'nin hayatı hakkında temel bilgileri verirken ikinci bölümünde, onun edebî kişiliği, hutbeleri ve muhtevası hakkında bilgiler verdik. İkinci bölümde ayrıca, ona ait söz, hutbe ve mektuplarındaki dil ve üslup özelliklerini ortaya koyarken bu sözlerindeki edebi özellikleri hakkında da bilgiler verdik.
El-Hasenul-Basri lived in the time of Tabiun and was one of the well-know omniscients, religious men and orators. Basri, who went on his life by inviting people to Islam, was one of the most important men of his time in especially oratory and afecting people. Although Basri didn?t pay a particular attention to say literal statements, his meaningful statements were accepted by people, and today they stil live, because he had a special ağabeylity in oratory. His meaningful statements, which had literary warth, contributed to Arabian Language and Literature very much. Our study, after an intreduction which explains Literary Types in Arabian Language and Literature, includes two parts which are called ?The life of el-Hasenul-Basri? and ?The place of Basri in Arabian Language?. In the first part of our work, we gave basic information about Basri?s life, and in the second part information about his literary personality hutbahs their contents. Also, in the second part, we gave information about literary charactiristics of his statements, while we were explaning language and style characteristics of tehese statements, hutbahs and letters.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

El-Hasenu'l-Basri, Arap Dili ve Edebiyatı, Arabic Language and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eroğlu, M. (2008). El-Hasenu'l-Basrî'nin Arap dilindeki yeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.