AB entegrasyon sürecinde etnik sorunların çözümü: Üye ülkeler örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-03-10

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tez, Avrupa Birliği (AB)'nin etnik sorunların çözümündeki etkisini incelemektedir. AB'nin entegrasyon çabaları, etnisite ve ulus-devlet arasındaki çelişkiden kaynaklanan sorunlarla karşılaştırılmaktadır. AB, sahip olduğu düşünce biçimi ve bunun karşılığı olarak yeni ve karmaşık yapılanmasıyla ulus-devletin ötesinde/üstünde ancak ulus-devletleri de içinde barındıran bir pozisyona sahiptir. Dolayısıyla üye ülkelerdeki etnik sorunlar ve bunların çözümü konusunda yeterli potansiyele sahiptir. Tezin temel amacı ise AB'nin etnik problemler karşısındaki tavrını değerlendirmektir. Bu bağlamda AB adayı Türkiye'nin entegrasyon sürecinde benzer konulara yönelik karşılaşacağı uygulamalar ve sonuçları hakkında bir öngörü elde etmek mümkün olacaktır. Tez, entegrasyonu Avrupa'nın bütünlüğünü sağlamadaki işlev ve sonuçlar etrafında vazgeçilmemesi gereken bir araç olarak görmektedir. Böylece uzun bir barış dönemini yaşayan Avrupa, entegrasyon fikri ile etnik sorunların çözümüne ciddi katkılar sağlayabilecektir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği (AB), entegrasyon, ulus, ulus-devlet, etnisite, etnik sorunlar
This thesis is examine the effect of European Union (EU) on the solution of the ethnic problems. EU's integration efforts compared with the problems arising between ethnicity and nation-state. EU is beyond/above the nation-state as a result of having a way of thought and to be a new and complex structure bu also has a position that include the nation-states. So EU has sufficient potential on subject of ethnic problems and its solution that being in member states. And the main aim of thesis that evoluate the attitude of EU towards ethnic problems. In this context it will be able to obtain a prudence on the applications and results against similar subjects in process of integration of Turkey that candidated EU. Thesis take a bright view of integration that a tool that should not give up around function and consequences that providing Europe?s integrity. Thus, it will be provided serious contributions about solution of the ethnic problems with integration idea in Europe that lived a long period of peace.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Avrupa Birliği, European Union, Etnik sorunlar, Ethnic problems, Bütünleşme, Integration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bilir, F. (2010). AB entegrasyon sürecinde etnik sorunların çözümü: Üye ülkeler örneği. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.