Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi evleri ve müzesinde bulunan el işlemeleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumun kültürün en güzel şekilde ifade ederek sanat tarihimize kaynaklık eden el sanatları; Türk kültürünün nesilden nesile aktarılmasına yardım etmektedir. El sanatlarının bir kolu olan işleme sanatı; Türk insanının el emeği, göz nuruyla duygu ve düşüncelerini ifade ederek ruhundaki estetik anlayışlarını yansıttıkları bir sanat dalı olarak tarihi gelişimini sürdürüp bu günlere taşınmıştır. Toplumun gelenek göreneklerini, örf ve adetlerini, yaşama biçimini yansıtan, Türk el sanatları köklü bir geçmişe sahiptir. Buna bağlı olarak Türk kadını eski devirlerden beri milli bir işlemeci olarak tarihe nakşedilmiştir. Evlerinde çeyiz hazırlamayı gelenek haline getiren kadınlarımız ve genç kızlarımız duygu ve düşüncelerini nakış işleyerek dile getirmişlerdir. Günümüz toplumunu davranış değişikliğine yönelten sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler yoğunluk kazanmakta, kadınlarımızın dışarıya açılımı ile orantılı olarak el sanatlarımızın oluşturulmasında gerileme görülmektedir. İşleme sanatının tarihi, genel özellikleri, türleri gibi konularda yapılan araştırmaların yanında işlemelerin yaşatılması yeni kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bu düşünceyle Bolvadin ilçesi ev ve müzesinde bulunan el işlemeleri'nin araştırılması yapılmıştır. Bu araştırmada işleme sanatının en güzel örneklerinden olan ?Kanaviçe ve Pullu İşlemeler ? incelenmiştir. Konu ile ilgili Konya ve Afyonkarahisar'da bulunan kütüphanelerde literatür taraması, internetten araştırma ve işlemelere ulaşmak için alan araştırması yapılmıştır. Saha araştırması ile elde edilen ürünlerin özellikleri incelenerek, araştırmaya dâhil edilen örneklerin belgelendirilmesi amacıyla genel ve detay fotoğrafları çekilmiş, gözlem fişleri oluşturulmuştur. Form, cins, boyut, teknik, malzeme desen ve motif, konu bakımından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Taranan kaynaklar neticesinde elde edilen bilgilerin analizi yapılmış ve sonuca ulaşılmıştır.
The handicrafts; which is the most beautiful way to express society's culture, in the art history help to transfer the Turkish Culture from generation to generation. Embroidery, one of the branches of handicrafts are carried on to these days as a branch of art reflecting the sense of aesthetics of Turkish people expressing their feelings and thoughts by handicrafts and eye-straining work Turkish handi crafts, reflecting the tradition and customs of the Turkish people has a long-established background. and accordingly Turkish Women have been engraved as embroiderer into history for ages. Women and girls ,making a habit of marriage portion in their homes, have been given utterance to their feelings and thoughts making embroidery. Social, economical and culturel factors directing to change the behavior of today?s society in proportion to female work outside home; forming new handicrafts show a diminution . In addition to being researched the history of handicraft , common charecteristics and types it?s necesseary to make embroidery come alive and to carry on new-generations. That?s why the emroideries, in the museum and house in Bolvadin, have been researched . At this study, canvas and embroidery with spangles that are the most beautiful samples of the art of embroidery have been examined in detail. Hereupon, the field study about the subject in libraries in Konya and Afyon karahisar and on internet had been done. Types and common characterictics of handicrafts collecting by field study and samples being included in research had been photographed in general and in detail, The observation forms had been filled up. All these samples were examined in form, kind, dimension, technical, material, and design. The information following the searches was analysed and came to a conclusion.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

El işlemeleri, Handworks, El sanatları, Handicrafts, Türk el sanatları, Turkish handcrafts

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yavuz, A. (2009). Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi evleri ve müzesinde bulunan el işlemeleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.