Pamuk yağı metil esterinin yakıt olarak bir dizel taşıtında kullanımının egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde dünya, fosil yakıtların tüketimi ve çevre kirliliği gibi iki önemli kriz ile karşı karşıya bulunmaktadır. Fosil yakıtların rastgele çıkartılması ve savurgan şekilde kullanılması yeryüzü tabanlı karbon kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. Motorlu taşıt sayısının her geçen gün artmasına paralel olarak, bu taşıtların egzoz emisyonlarından kaynaklanan kirleticilerin toplam atmosfer kirliliğindeki payı da artmaktadır. Atmosferdeki kirletici emisyonlardan CO2'nin %93, HC'nin %57, NOx'in %39 ve SO2'nin %1'i taşıt kaynaklıdır. Atmosferin bileşimindeki küçük farklılaşmalar bile büyük iklimsel değişimlere yol açabilir . Bu nedenle son yıllarda alternatif yakıtlar üzerindeki çalışmalar daha temiz egzoz emisyonu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, yeni nesil yakıt enjeksiyon sistemine sahip (common-rail) bir dizel taşıtında alternatif yakıt olarak ham pamuk yağı ve pamuk yağı metil esteri kullanılarak egzoz emisyonları üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Pamuk yağı metil esteri ile eurodizel %2, 5, 10, 20 ve 100 olmak üzere farklı oranlarda karıştırılarak egzoz emisyonlarının (CO, HC, CO2, NOx ve partikül madde) değişimi araştırılmıştır. Özellikle biyodizel kullanımı sonucunda artan NOx emisyonunun pamuk yağı metil esteri ile eurodizelin farklı oranlarda karışımlarındaki değişimi üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.
Today the world is faced with two major crises such as the consumption of fossil fuels and environmental pollution. The fossil fuels being randomly extracted and used extravagantly cause earth-based carbon sources to reduce. In parallel to the rise in motor vehicles day by day, the rate of pollutants based on exhaust emissions of these vehicles in the total atmosphere pollution is also increasing. Of the pollutant emissions in the atmosphere, %93 of CO2 is caused by vehicle, %57 HC, %39 NOx and %1 SO2. Even the small differentiations in the compound of atmosphere can cause major climatic changes. Therefore, the studies have recently been centered upon cleaner exhaust emission. In this study, the effect of using new generation fuel injection system (common-rail) in a diesel vehicle as an alternative fuel by using crude cotton oil and cotton oil methyl ester on the emissions of exhaust will be experimentally examined. By mixing cotton oil methyl ester and euro diesel in diverse proportions such as % 2, 5, 10, 20 and 100, the change of emissions of exhaust (CO, HC, CO2, NOx and particle substance) will be searched. The change of the mixtures in different proportions rising NOx emission cotton oil methyl ester as a result of biodiesel usage has elaborately been examined in the study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pamuk yağı, Metil esteri, Alternatif yakıtlar, Biyodizel, Cottonseed oil, Methyl ester, Alternative fuels, Biodiesel

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Koyun, S. (2009). Pamuk yağı metil esterinin yakıt olarak bir dizel taşıtında kullanımının egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.