Sources of Knowledge and Other Factors that Generate Multifactor Productivity Improvements: Evolving Debate in Different Theories of Productivity

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Advances in scientific knowledge have long been regarded as a significant determinant of multifactor productivity growth. Most empirical studies that analyses the impact of knowledge on productivity focus on different measures of research and development (R&D) as sources of productivity improvements. In fact, searching for determinants of productivity also brings competing theoretical models that might be important for productivity improvements. Therefore, the purpose of this paper is to fill this gap by providing an overview of key topics in the literature on productivity determining factors. It is argued that all types of R&D are significant determinants of productivity growth across nations. In the case of competing theories of productivity such factors as human capital, exports and imports, inflows and outflows of foreign direct investment, and government infrastructure stock have been mentioned as productivity determining factors. Among these determinants of productivity, while only human capital seems to have consistent and positive impact on productivity, other determinants have conflicting effects upon productivity.
Bilimsel bilgideki gelişmeler uzun zamandır çoklu faktör verimliliğindeki büyümenin önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. Bilginin verimlilik üzerindeki etkilerini analiz eden pek çok ampirik çalışmalar, verimliliği iyileştirmenin kaynakları olarak farklı araştırma ve geliştirme (ARGE) ölçüleri üzerinde odaklanmışlardır. Aslında, verimlilik artışmın belirleyici faktörler araştırılırken, rekabetçi teorik modellerin de verimlilik artışında önemli olabileceği iddia edilmektedir. Daha onceki çalışmaların ilgili faktörleri ayrı aynı incelemesi sebebiyle, bu çalışmanın amacı literatürdeki verimliliği belirleyen faktörleri bir arada inceleyerek, anahtar konular hakkında genel bir bakış sağlıyarak, bu konudaki boşluğu gidermektir. incelemer sonucunda, bütün AR-GE çeşitlerinin ülkelerin verimliliginin büyümesinde önemli faktörler olduğu belirlenmiştir. Rekabetçi verimlilik teorileri olarakta beşeri sermaye, ihracat ve ithalat, bir ülkede yapılan doğrudan yabancı yatırımlar ve ülkelerin yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımlar, ve devletin gerçekleştirdiği altyapı yatırımları verimliliği belirleyen faktörler olarak gösterilmiştir. Verimliliğin bu belirleyicileri arasında, sadece beşeri sermayenin verimlilik üzerinde tutarlı ve olumlu etkisi varken, diğer faktörlerin verimlilik üzerindeki etkileri çelişkilidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

knowledge creation, productivity, competing theories of productivity, types of R&D, bilimsel bilgi oluşturma, verimlilik, AR-GE çeşitleri, rekabetçi verimlilik teorileri

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Yıldırım, Y., (2009). Sources of Knowledge and Other Factors that Generate Multifactor Productivity Improvements: Evolving Debate in Different Theories of Productivity. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 547-574.