Üni?versi?te Öğrenci?leri?ni?n Kredi? Kartı Kullanımlarını Değerlendi?rmeye Yöneli?k Bi?r Araştırma: Ni?ğde Üni?versi?tesi? Öğrenci?leri? Örneği?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın ana amacı; üniversite öğrencilerinin kredi kartı tercihlerinde etkili olan faktörler ile kredi kartının sağladığı faydalara ait değişkenlerin, cinsiyetleri, fakülteleri, sınıfları, yaş grupları ve gelirleri bağlamında farklılık bulunup bulunmadığını, farklılık varsa farklılığın kaynağını ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca kredi kartlarının harcamalar üzerindeki etkisi, kredi kartı kullanım sıklığı ve kredi kartı kullanım alanları katılımcıların demografik özellikleri açısından belirlenmesine çalışılacaktır. Bu amaçla anket yöntemiyle, Niğde Üniversitesi öğrencilerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bilgilere göre; “kredi kartının taksitli alışveriş imkanı sağlaması" ve "kredi kartlarının bugün alıp sonra ödeme kolaylığı sağlaması" faktörlerinin ankete cevap verenler açısından kredi kartı kullanım amacına etki derecelerinin yüksek olduğu, ancak "kredi kartı kullanıcılarının üzerlerinde para taşımamalarına imkan sağlaması” faktörünün ise etki derecesinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. "Kredi kartı veren bankanın hizmet kalitesi" ve "kredi kartı hesap kesim tarihi" faktörlerinin ankete cevap verenler açısından kredi kartı tercih nedenlerine etki derecelerinin yüksek olduğu, ancak "yakınların tavsiyesi" ve "şubenin yakınlığı" faktörlerinin ise etki derecesinin düşük olduğu gözlenmiştir.
The subject of this experimental study is to determine the effective items for the selection of credit card and it has been also aimed to measure whether there is difference or not use of credit cards considering some independent variables such as gender, class, age groups, income and faculty. For this purpose, data has been derived by using survey method. According to the results of the analysis, for the choice of credit card, while students consider credit cards for installment opportunity and paying later are much effective, consider credit cards for reducing cash needs are not so effective. Students take in to account more service quality of credit card issuers and overrate credit card billing date. Students don't consider distance of the bank branch and recommendations the relatives to choose the credit cards.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kredi kartı, kredi kartı tercihi, Niğde, Credit Cards, Credit cards choice, Nigde

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1-2

Künye

Çiçek, R., Demirdelen, K., (2008). Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Kredi̇ Kartı Kullanımlarını Değerlendi̇rmeye Yöneli̇k Bi̇r Araştırma: Ni̇ğde Üni̇versi̇tesi̇ Öğrenci̇leri̇ Örneği̇. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(1-2), 539-560.