İktisat tarihi perspektifinde iktisadi kalkınma ve din ilişkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada beşeri ve sosyal değerlerle ekonomik kalkınma arasındaki teorik ve tarihsel ilişki irdelenmiştir. Bu bağlamda, din ve iktisadi kalkınma arasında nedensellik ilişkisi tartışılmış Avrupa iktisadı açısından Katolik ve Protestanlık, Asya iktisadı bağlamında da Maturdi ve Eş’arî inanç esasları ele alınmıştır. Akılcılığı ön plana çıkaran; Avrupa’da Protestanlığın, Asya’da da Mâturîdî anlayışın ekonomik kalkınmaya pozitif katkı yaptığı sonucuna varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İktisat tarihi, Economic history, İktisat, Economics, Economic development, İktisadi kalkınma, Din, Religion

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

18

Künye

Karagül, M., Açıköz, Ö. (2009). İktisat tarihi perspektifinde iktisadi kalkınma ve din ilişkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, (18), 471-486.