İbnü'l-Cezerî'nin (v. 833/1429) hadis ilmindeki yeri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, İbnü'l-Cezerî'nin hadis ilmindeki yerini tespit etmek, özgünlüğünün nereden kaynaklandığını araştırmak, dolayısıyla bir bütün olarak hadis anlayışını ortaya koymayı amaçlamaktadır. ?İbnü'l-Cezerî'nin (v. 833/1429) Hadis İlmindeki Yeri? başlığında yapılan bu çalışma, giriş bölümü dışında iki bölümden oluşmaktadır.Giriş kısmında araştırmanın amaç, önem ve yönteminde değinilmiştir. Birinci bölümde İbnü'l-Cezerî'nin yaşadığı çevreye kısaca göz atarak ilmî durumu incelenmiştir. Daha sonra İbnü'l-Cezerî'nin hayatı ve seyahatleri hakkında bilgi verilmiştir.İkinci bölümde hocaları, talebeleri, eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra İbnü'l-Cezerî'nin hadisçiliği, eserleri incelenmek suretiyle ortaya konmaya çalışılmıştır.Bu çalışmadan çıkarabildiğimiz ilk önemli sonuç, İbnü'l-Cezerî'nin hadis ve sünnetle çok meşgul olduğu hususudur.
This study aims to determine the importance of İbn Cezerî in the study of Hadiths, to find out where his originality sourced from; and as a result to put forward the understanding of hadiths as a whole. This study being carried out under the topic of ?The Importance of İbn Cezerî (d. 833/1429) In the Study Of Hadiths? includes two chapters except the introduction part.In the introduction part, explained the aim, importance and method of the study. In the first chapter, the place in which İbn Cezerî lived is briefly glanced at in order to examine its scientific situation. Then included information about ibn Cezerî?s life and voyages.İn the second chapter, information about ibn Cezerî?s works, teachers and students are given. Then İbn Cezerî?s understanding of Hadiths is tried to examine by his Works.The first important result to be concluded from this study is İbn Cezerî?s being very busy with Hadith and Sunnah.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hadis, Hadith, İbnü'l-Cezeri, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Savan, M. (2010). İbnü'l-Cezerî'nin (v. 833/1429) hadis ilmindeki yeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.