Nd katkılı YBCO süperiletken bileşiğin kristal yapısının x-ışını kırınım yöntemiyle incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu Tezde, Y bölgesine Nd katkılamasının, YBa2Cu3O7- ? süperiletken bileşiğin kristal yapısında meydana getireceği değişiklikler araştırılmıştır. Polikristal YBa2Cu3O7- ? oksit süperiletken malzemesi katıhal tepkime yöntemiyle hazırlanmıştır. Y bölgesine Nd katkılaması (x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0) yapılarak, Y1-xNdx Ba2 Cu3 O7- ? (Y-Nd) serisi elde edilmiştir. Saf YBa2Cu3O7- ? ile birlikte toplam 11 numunenin XRD desenleri kaydedilmiştir. Bu desenlerin katkı oranlarına (x'e) göre değişimi incelerek, Y bölgesine katkılanan Nd'nin kristal yapıdaki etkisi araştırılmıştır. Y yerine katkılanan Nd `nin kristal yapıda önemli bir değişikliğe neden olmadığı sonucuna varılmıştır.
In this study, changes in the crystal structure of YBa2Cu3O7- ?? super conducting compound as a result of Nd doping in to the Y zone was investigated. Polycrystal YBa2Cu3O7- ? superconducting material was prepared by solid state reactionj method. Various amounts Nd (x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0) was doped in to Y zone thus obtaning a Y1-xNdx Ba2 Cu3 O7- ? (Y-Nd) series. XRD patteins for 11 samples, including the pure YBa2Cu3O7- ? sample, were recorded. By analyzing the changes in these patterns with the doping ratio x, the effect of Nd doping in to the Y zone on the crystal structure was investigated. We have concluded that Nd doping into the Y zone does not cause anny singificant changes ,in the crystal structure.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

X ışını kırınımı yöntemi, X ray diffraction method, Katkılama etkileri, Doping effects

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sergi, A. (2010). Nd katkılı YBCO süperiletken bileşiğin kristal yapısının x-ışını kırınım yöntemiyle incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.