Kuranda toplumsal düzene yönelik emir ve yasakların ahlaki arka planı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kuran, insanı, hem Allaha hem de insanlara karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet edip, bir taraftan, insanla Allah arasında sevgi, saygı, ve itaate dayanan bir ilişki kurarken, diğer yandan, insanın yaşamış olduğu toplumdaki fertlerle ilişkilerini düzenleyen emir ve yasaklar getirir. Kuran, belli bir topluluğa, belli bir zamana ait olmayıp, özelde inananlara, genelde de bütün insanlığa hitap eden evrensel bir kitaptır. Kuranın hedefi; insanlığı yanlış düşünce ve davranışlardan kurtarıp, erdemli fertler yetiştirmek ve böyle fertlerin oluşturacağı toplumlar meydana getirmektir. Kuran, bunu sağlamak için de öncelikle iman temelli bir alt yapı oluşturmuş, bunun üzerine de fertlerin dini, şahsi, ailevi ve sosyal yaşantılarında uymaları gereken bir takım ahlaki ilkeler ihtiva eden emir ve yasakları inşa etmiştir. Nitekim Kuran, bazen toplumsal düzeni bozan, günahları topluca işleyen geçmişte yaşamış bazı kavimlerin helakinden bahsetmekte ve insanları ibret almaya çağırmaktadır. İnsanın, varlığını düzenli olarak devam ettirebilmesi için bir toplumda yaşamaya ihtiyacı vardır. İnsanların o toplumda, birlikte, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için belli başlı kurallara uyması gerekir. Toplumsal hayatı düzenleyecek unsurların başında da hukuk ve ahlak gelir. Toplum düzenini sağlayan hukukun ve ahlakın kaynağı ve ilişkileri hakkında farklı düşünceler olmakla beraber, acaba Kuranda emir ve yasaklar ihtiva eden, hukuki yönü ağır basan ayetlerin, ahlaki, manevi yönleri nelerdir? Kuranda hukuk-ahlak ayrımı bir diğer ifadeyle, hukuki hükümler ihtiva eden emir ve yasakların ahlaki ilkelerden soyutlanması mümkünmüdür? Kuranda emir ve yasaklar içeren ayetlerin toplumsal düzene katkıları nelerdir? gibi sorulardan yola çıkarak konumuzu işlemeye çalıştık.
Qur?an either has invite to people fulfill the responsibilities for both Allah and all human beings or, moreover, has establish love,respect and obedience between Allah and human beings. In the other hand it make have comes Decrees and prohibitions which arrange relations within society ones living with the people. The qur?an is an universal book, which doesn?t belong to a proper society or proper time, however for believers in special manner and for all human beings in generalized manner. The aim of qur?an to save the people from misbehave and false knowledge and to create virtue individual and society which established by virtue individuals. İn order to provide it, qur?an primarily has formed a substructure which has a foundation with faith (iman), then build up some rules and prohibitions for persons to obey in their religious, personal, family and social life. As a matter of fact, qur?an mention from ancient societies have been destroyed and call for to learn a lesson from those societies, have a sin together, broke the social order. The Human beings need to society for living orderly and maintaining to his entity In that society peoples have to obey some rules in order to live together with peace and calm. Law and ethic are main characteristics of arrangement of the societal life. Although, there are many thought about what is both source of law and of ethic, and relations eith each other, which provide societal order, wonder if; What is the Ethical and Spritual dimension of The verses of qur?an which have a Decrees and prohibitions and have a judicial aspects. It is possible that Law-ethic segregation in the qur?an, in other word, ıt is possible to abstract decrees and prohibitions have a judicial aspects from ethical principles. What is the contribution of the verses that contain decrees and prohibitions in the qur?an to societal order. We operate to process our topic such as question above.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kur'an-ı Kerim, Quran, Toplumsal düzen, Social order, Yasaklar, Prohibitions, Ahlak, Morality

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karazeybek, F. (2008). Kuranda toplumsal düzene yönelik emir ve yasakların ahlaki arka planı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.