Kuranda toplumsal düzene yönelik emir ve yasakların ahlaki arka planı

dc.contributor.advisorPolat, Fethi Ahmet
dc.contributor.authorKarazeybek, Fatih
dc.date.accessioned2018-03-28T13:47:50Z
dc.date.available2018-03-28T13:47:50Z
dc.date.issued2008
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractKuran, insanı, hem Allaha hem de insanlara karşı ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet edip, bir taraftan, insanla Allah arasında sevgi, saygı, ve itaate dayanan bir ilişki kurarken, diğer yandan, insanın yaşamış olduğu toplumdaki fertlerle ilişkilerini düzenleyen emir ve yasaklar getirir. Kuran, belli bir topluluğa, belli bir zamana ait olmayıp, özelde inananlara, genelde de bütün insanlığa hitap eden evrensel bir kitaptır. Kuranın hedefi; insanlığı yanlış düşünce ve davranışlardan kurtarıp, erdemli fertler yetiştirmek ve böyle fertlerin oluşturacağı toplumlar meydana getirmektir. Kuran, bunu sağlamak için de öncelikle iman temelli bir alt yapı oluşturmuş, bunun üzerine de fertlerin dini, şahsi, ailevi ve sosyal yaşantılarında uymaları gereken bir takım ahlaki ilkeler ihtiva eden emir ve yasakları inşa etmiştir. Nitekim Kuran, bazen toplumsal düzeni bozan, günahları topluca işleyen geçmişte yaşamış bazı kavimlerin helakinden bahsetmekte ve insanları ibret almaya çağırmaktadır. İnsanın, varlığını düzenli olarak devam ettirebilmesi için bir toplumda yaşamaya ihtiyacı vardır. İnsanların o toplumda, birlikte, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için belli başlı kurallara uyması gerekir. Toplumsal hayatı düzenleyecek unsurların başında da hukuk ve ahlak gelir. Toplum düzenini sağlayan hukukun ve ahlakın kaynağı ve ilişkileri hakkında farklı düşünceler olmakla beraber, acaba Kuranda emir ve yasaklar ihtiva eden, hukuki yönü ağır basan ayetlerin, ahlaki, manevi yönleri nelerdir? Kuranda hukuk-ahlak ayrımı bir diğer ifadeyle, hukuki hükümler ihtiva eden emir ve yasakların ahlaki ilkelerden soyutlanması mümkünmüdür? Kuranda emir ve yasaklar içeren ayetlerin toplumsal düzene katkıları nelerdir? gibi sorulardan yola çıkarak konumuzu işlemeye çalıştık.en_US
dc.description.abstractQur?an either has invite to people fulfill the responsibilities for both Allah and all human beings or, moreover, has establish love,respect and obedience between Allah and human beings. In the other hand it make have comes Decrees and prohibitions which arrange relations within society ones living with the people. The qur?an is an universal book, which doesn?t belong to a proper society or proper time, however for believers in special manner and for all human beings in generalized manner. The aim of qur?an to save the people from misbehave and false knowledge and to create virtue individual and society which established by virtue individuals. İn order to provide it, qur?an primarily has formed a substructure which has a foundation with faith (iman), then build up some rules and prohibitions for persons to obey in their religious, personal, family and social life. As a matter of fact, qur?an mention from ancient societies have been destroyed and call for to learn a lesson from those societies, have a sin together, broke the social order. The Human beings need to society for living orderly and maintaining to his entity In that society peoples have to obey some rules in order to live together with peace and calm. Law and ethic are main characteristics of arrangement of the societal life. Although, there are many thought about what is both source of law and of ethic, and relations eith each other, which provide societal order, wonder if; What is the Ethical and Spritual dimension of The verses of qur?an which have a Decrees and prohibitions and have a judicial aspects. It is possible that Law-ethic segregation in the qur?an, in other word, ıt is possible to abstract decrees and prohibitions have a judicial aspects from ethical principles. What is the contribution of the verses that contain decrees and prohibitions in the qur?an to societal order. We operate to process our topic such as question above.en_US
dc.identifier.citationKarazeybek, F. (2008). Kuranda toplumsal düzene yönelik emir ve yasakların ahlaki arka planı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/9893
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectQuranen_US
dc.subjectToplumsal düzenen_US
dc.subjectSocial orderen_US
dc.subjectYasaklaren_US
dc.subjectProhibitionsen_US
dc.subjectAhlaken_US
dc.subjectMoralityen_US
dc.titleKuranda toplumsal düzene yönelik emir ve yasakların ahlaki arka planıen_US
dc.title.alternativeEthical/moral backgrounds of the decrees and prohibitions aimed at societal order in the Qur'anen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
218790.pdf
Boyut:
1.04 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: