Konya mescidlerinde ahşap minareler ve ezanlıklar

Küçük Resim Yok

Tarih

9999

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

In this study, in the center of the city of Konya, wooden minarets and prayer holders which are part of national culture are identified and investigations were carried out to make them take up position in Turkish Islamic architecture and cultural heritage for future generations. According to this research 32 wooden minarets and 8 mosques which have wood prayer holder have been identified. Thesis consists of five sections. In the first chapter, the importance of the research project are explained and general information about the topic were given. Purpose and scope of research subject were specified and information on materials and methods utilized are explained. Contents of resources related to the subject were explained briefly. The second chapter of the thesis, the concept of a minaret, sections, construction techniques, the development of the Turkish-Islamic architecture were explained. Wooden minarets which is located in Konya and Anatolia and were regarded as the subject. In the third chapter, the historical development of the city of Konya and its location, topography, climate, geological and socio-cultural status are given information about. The fourth chapter, firstly the places which prayer holders and wooden minarets are exist in the city center of Konya were given brief information about, then detailed descriptions of structures supported by drawings and photographs were presented. According to data obtained from the last part of the study, the common features and differences between wooden minarets and ezanlıks putting forward and with help of this data, assessment and reclassifications were made. With these assessments, significance of wooden minaret and prayer holders in architectural culture were desribed and, suggestions about how to protect them were explanied in detail.
Yapılan bu çalışmayla kültürümüzün bir parçası olan ahşap minareler ile ezanlıkların, Türk İslam mimarisinde yerini alabilmesi ve bu kültür mirasımızı gelecek nesillere taşıyabilmemiz için Konya kent merkezindeki ahşap minare ve ezanlıklar tez konusu olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda yapılan araştırmalarda Konya kent merkezinde 32 adet ahşap minare ile 8 adet ahşap ezanlık bulunan cami ve mescid tespit edilmiştir. Beş bölümden oluşan tezin, birinci bölümünde araştırma konusunun önemine değinilip, konu hakkında genel bilgiler verilmiştir. Araştırma konusunun amacını ve kapsamını belirtip, yararlanılan materyal ve izlenilen metod hakkında açıklamalar yer almaktadır. Konu ile ilgili kaynakların içerikleri hususunda kısaca bilgiler verilmektedir. Tezin ikinci bölümünde minare kavramı, bölümleri, inşa tekniği, Türk-İslam mimarisindeki gelişimi, ahşap minareler ve ezanlıkların özellikleri, Anadolu'da ve Konya'da yer alan ahşap minareler konu olarak ele alındı. Üçüncü bölümde Konya kentinin tarihi gelişimi ve konumu, topografyası, iklimi, jeolojik durumu ile sosyo-kültürel durumu hakkında bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, Konya kent merkezinde yer alan ahşap minarelerin ve ezanlıkların, bulundukları yapılar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra ayrıntılı tanımlamaları çizim ve fotoğraflarla desteklenerek anlatıldı. Araştırmanın son bölümünde elde edilmiş verilere göre ahşap minareler ile ezanlıkların birbirleri arasındaki farklılıklar ve ortak özellikler ortaya konularak konu hakkında değerlendirmeler ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında ahşap minare ve ezanlıkların mimari kültürümüzdeki yeri ve önemi belirtilerek nasıl korunması gerektiği hakkında önerilere yer verilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Minare, Ezanlık, Mescid, Camii, Minaret, Prayer Holder, Masjid, Mosque

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sündüs, M. A. (2018). Konya mescidlerinde ahşap minareler ve ezanlıklar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.