Doğal taş plakaların ısıl iletkenlik bakımdan termografik görüntülerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Afyonkarahisar bölgesinden temin edilen ve yapılarda çeşitli alanlarda kullanılan bej, traverten ve andezit doğal taşının termal kamera ile ısı etkisi incelenmiştir. Kullanılan bu doğal taşların arka yüzeylerinden üç farklı zamanda (45 sn, 145 sn ve 255 sn) verilen ısının ön yüzeyde meydana gelen ısı değişimleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar faktör analiz yöntemiyle değerlendirilerek ısı iletkenlik değerleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Sonuçta literatürdeki ısı iletkenlik değerleriyle doğal taşların termografik görüntüleri kıyaslandığında, doğal taşların ısı iletkenlik katsayılarının birbirine yakın olduğu bulunmuştur.
In this study thermal effect of beige travertine and andesite rocks which were obtained from Afyonkarahisar region, was investigated with thermal camera heat changes of three different time intervals (45 , 145 and 225 sec) due to heat source applied at the back of the rock were investigated at the front of the rock relations between thermal conductivity values were investigated by performing two effect factor analysis. As a result it was determined that thermal conductivity values are equal to each other by considering thermographical views of rocks.

Açıklama

URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/84

Anahtar Kelimeler

Termal kamera, Termografi, Isı iletkenlik, Doğal taş, Thermal camera, Thermograph, Thermal conductivity, Natural stone

Kaynak

Selçuk-Teknik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

Künye

Durmuş, G., Görhan, G. (2009). Doğal taş plakaların ısıl iletkenlik bakımdan termografik görüntülerinin incelenmesi. Selçuk-Teknik Dergisi, 8, (1), 48-57.