Muhasebede Sınıflandırma: Kronolojik Bir Inceleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma ile günümüzde oluşan muhasebe sınıflandırmalarının nasıl geliştiğini anlayabilmek adına muhasebe sistemlerinin sınıflandırılması görüşleri dışsal ve içsel sınıflandırma ayrımında ele alınarak genel hatları ile incelenmiştir. Muhasebe sınıflandırılmaları ortaya konarak, muhasebede standardizasyon ve harmonizasyon çalışmalarını yapan araştırmacılara fikir ve yön verilebileceği düşünülmektedir. Bu amaçla çalışmanın sonuç kısmında tüm sınıflandırma çalışmaları bir tablo üzerinde topluca gösterilmeye çalışılmıştır.
This study analyzes the views on classification of accounting systems by considering the international and external classications to undestand how the current classificaitons has developed. It is assserted that new visions and directions can be provided by referring the accounting classifications. With this aim, all classificaiton studies are summarized on a table at the end of the study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Muhasebe, Muhasebe Sınıflamaları, İçsel Sınıflama, Dışsal Sınıflama, Classification of Accounting, Internal Classification, External Classification

Kaynak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

2

Künye

Elitaş, C., Büyükşalvarcı, A., Üç, M., (2010). Muhasebede Sınıflandırma: Kronolojik Bir İnceleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 123-168.