İletişim teknolojiklerinde yöndeşme: sosyo-ekonomik ilişkiler üzerindeki etkilerini tartışmak

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde kitle iletişim araçlarının enformasyon ve telekomünikasyon hizmetlerini gerçekleştirirken kendi aralarında da yöndeşmeleri, medyanın çoğalması ve çeşitlenmesinden ötede sosyo-ekonomik ilişkilerdeki derinleşmeyi gündeme getirmektedir. Yeni dağıtım teknolojilerinin gelişmesi ile karşılıklı etkileşime (interactivity) dayanan kitle iletişim araçları öne çıkarken; iletişim kanallarının ve biçimlerinin ise uluslararası boyutta birbirleri ile yakınlaştığı görülmüştür. Zaman ve mekan kısıtlılıklarını aştığı söylenerek sosyal ilişkilerdeki önemi sık sık vurgulanan iletişim teknolojilerinin, üretim ve tüketim kalıplarını yıkan yeni bir yaşam biçiminin habercisi olduğu tartışmalarda sıklıkla ileri sürülmektedir. Bu çalışmada iletişim teknolojilerinde yöndeşmenin toplumdaki Sosyo–ekonomik ilişkiler üzerindeki etkilerini tartışılırken yeni medyanın varsayılan belirgin karakteristikleri olan dijital birbirine yakınlaşma, çoktan çoğa iletişim, interaktiflik, globallik, sanallık, gibi unsurlar çerçevesinde ele alınacaktır.
At the present day, convergence of the mass media tools between each other while providing the information and telecommunication services brings up not only the enhancement and varying of the media but also the specialization in socio-economical relations. Whilst the mass media tools based on interactivity by development of new dissemination technologies growing up, it was observed that communication channels and formats are getting closer to each other in an international manner. It is commonly cited in relevant debates that the communication technologies, which are emphasized to be significant in social relations by becoming independent of time and space, are giving the message of a new life style by superseding the all the known productivity and consumption traditions and habits. In this study, the socio-economical influences of convergence in the communication technologies on society will be discussed in the frame of main characteristics of new media such that digital integration, multi-communication, interactivity, globalism, virtuality, and etc.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Convergence, Communication politics, Media effects, Communication technologies, Yöndeşme, İletişim politikaları, Medya etkileri, İletişim teknolojileri, Bilgi teknolojileri, Information technologies

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

18

Künye

Yılmaz, A. (2009). İletişim teknolojilerinde yöndeşme: sosyo-ekonomik ilişkiler üzerindeki etkilerini tartışmak. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, (18), 295-321.