Malzeme ihtiyaç planlama sürecinde parti-hacimlendirme probleminin karar destek sistemleri ile çözümlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Malzeme ihtiyaç planlaması, ana üretim planı, malzeme fişi, ürün ağacı, stok durumu bilgileri gibi girdilere ve sipariş önceliklerinin planlama raporları, performans kontrol raporları, temin süreleri gibi çıktılara sahip olan bir sistemdir. Bu tez çalışması, değirmen makineleri üretimi yapan İMAŞ A.Ş.'de malzeme ihtiyaç planlama sürecinde parti-hacimlendirme problemini bir karar destek sistemi yaklaşımı kullanarak çözümlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için literatürdeki sipariş miktarını belirleyen ve maliyet analizi yapan yöntemler araştırılmış ve bu yöntemler işletmede seçilen makine tipi için uygulanmıştır. Karar destek sistemleri, kararın yapısal olmadığı durumlarda karar alma işlemine yardımcı olmak için tasarlanmış, esnek bilişim teknolojisi sistemleridir ve bu tez çalışmasında karar destek sistemi olarak Visual Basic programından yararlanılmıştır. İşletmeye ait aylık talep miktarları girilip program işletildiğinde maliyeti minimize eden ?periyodik sipariş miktarı? metodu en uygun yöntem olarak bulunmuştur. Burada ilk dönemden başlanarak kendisi dahil bir sonraki dönemin siparişi birlikte verilirken, bir dönem sipariş verildiğinde bunun hemen ardındaki dönem sipariş verilmemektedir.
Material requirement planning is a system that has inputs like master production scheduling, material receipt, product tree, inventory status information and outputs like planning reports of order precedence, performance control reports and lead time. This thesis study was made for the purpose of resolving the lot-sizing problem in material requirement planning process by using a decision support system approach in İMAŞ Incorporated Company that manufactures millers. Therefore, methods that determine order quantities and make cost analysis were researched and these methods were implemented for the machine selected in the company. Decision support systems are flexible information technology system that was designed to help the decision taking system in case the decision isn?t structural and in this thesis Visual Basic programme was utilised. When monthly demand quantities inserted then the programme was run, ?the periodic order quantity? that minimises the cost was found as the feasible method. Here beginning with the first period, the order of the present period and the order of the next period are given together and when an order was given in a period the next period no order would be given.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Karar destek sistemleri, Decision support systems, Parti büyüklüğü, Lot sizing

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güzeldülger, A. (2009). Malzeme ihtiyaç planlama sürecinde parti-hacimlendirme probleminin karar destek sistemleri ile çözümlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.