Türk muhafazakarlığı ve Yahya Kemal Beyatlı

dc.contributor.advisorAlver, Köksal
dc.contributor.authorKarakaş, Ramazan
dc.date.accessioned2018-02-14T08:18:32Z
dc.date.available2018-02-14T08:18:32Z
dc.date.issued2008
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractMuhafazakârlık, küreselleşmiş dünyada ortaya çıkan yeni bir olgudur. Henüz emekleme devresi içinde olmasına rağmen, Aydınlanma sonrası gelişmiş toplumlarda bir yaklaşım olarak siyasetin oluşmasında kaynaklık eden ana damarlardan birini oluşturmaktadır. Aydınlanma aklına sonsuz güven ve modernleşmenin olumsuz bozucu etkilerine karşı, mevcudu korumak, eskiye önem vermek, geçmişin kurum ve kuralları içinde hareket etmek yatar. Nitekim muhafazakârlık, dini, kültürel, tarihsel karşı duruşun odak noktası olmaktadır. Türk muhafazakârlığı, kültür düzleminde kendini temellendirmiştir. Nitekim çıkış noktası kültür olmak kaydıyla, mevcut düzen ve otoriteyle fikri düzeyde çatışma yaşamamıştır. Türk muhafazakârlığında, tarihi mirasın korunması, kültürel süreklilik, düzen, istikrar ve geleneklere sahip olmak ana omurgayı oluşturmaktadır. Türk muhafazakârlığının siyasi söylemi; düzen, istikrar, süreklilik, devlet ve otoritenin temel gerekliliği noktasındadır. Türk Muhafazakârlığı, Türk kültürü temelinde, başlangıcını Türk ulusundan almaktadır. Ayrıca ne bir taklitçilik ne de özenti sonucu oluşmamıştır. Türk muhafazakârlığının içteki görünüşü; Kültürel ve tarihsel mirasa bağlı, Türk halkının kutsallarına karşı saygıyı temsil etmektedir. Türk muhafazakârlığının dış görünüşü ise çağdaş toplumlar bünyesinde bir diriliş ve yenilik hareketidir. Türk muhafazakârlığının kültürel düzeyde en önemli çıkış kapısı Yahya Kemaldir. Yahya Kemal, geçmişin köklerinden güç alıp büyümeyi, öz olmak, kendi olmak şeklinde orijinal olmayı benimseyen bir anlayışın temsilcisi olmuştur. Yahya Kemal'in Muhafazakârlık anlayışında; geçmişe bağlılık ama güncelliği olabilirlik, tarih bilinci, yurt bağı, yurttaşlık kaynaşması ve ortalama kültür dili oluşturmak başrol oynamıştır. Böylece ulus birliği, Türk Müslümanlığı, ortalama kültür ve tarihsel mirasına sadık genç nesillerin yetiştirilmesinde önemli katkısı olmuştur. Yahya Kemal, sanatı çerçevesinde Türk kültürünün iç dünyasını keşfetmemizi ve yeniden kavramamızı sağlamıştır. Yahya Kemal, eski şiirimizle yeni şi¬irimiz arasında bir köprüdür. Garp metoduyla, şarkı yeniden kurandır. Yahya Kemal, modern, kurucu, uzlaşmacı yönüyle, Türk düşünce hayatında önemli bir denge ve kesişim noktasıdır. Yahya Kemal, milliyetimizin sağlam temellerini ortaya çıkaran edebiyatçı ve fikir adamıdıren_US
dc.description.abstractConservatism is a new concept which appeared in new global world. Since it has still in its evolution period, it is a major source for the political forming in the societies which are called as post-enlightenment period societies. Enlightenment is against extra confidence in mind and the bad and harming influences of the modern world to protect current, to consider past as important, to move in the before institutions. Hence the Conservatism is the main focus of religional, cultural and historical resistance. Turkish Conservatism is focused on cultural basis. Likewise it has no encounter (fight or discussion) with current politics and regime (order). The main structure of Turkish Conservatism consist of protecting historical heritage, cultural continuity, order, stability and protecting traditions. The political tell of Turkish Conservatism is; order, stability, continuity are the main requisite of government and autority. Turkish conservatism which is at the Turkish cultural basis, gather its beginning from Turkish nation. Besides there are no imitation concepts and copying. The inital look of this conservatism is; devoted to the cultural and historical heritage and representive to the holy concepts of Turkish nation. It?s external appearance is also as a new movement and a revival. It appears that Yahya Kemal is the most popular gate for the Turkish Conservatism. Yahya Kemal chooses to gather power from the roots of past and represent a principle that usage of that power to be himself and to be original. The main actors of Yahya Kemal?s conservatism can be said as following; whilst connected to the past, also continue with current period, conscious of history, connection to the motherland, preparing common cultural language and composition of citizens. Thus, he had a significant contribution to the education of Turkish youth in common culture, historical heritage, Turkish Muslim(anity) and united nation issues. Yahya Kemal give the opportunity to know about more of Turkish culture?s inner side around his art. He is a bridge between new poetry and the old one. He is the one who build the east by the metodoloji of the west. He is a balance and common point in Turkishen_US
dc.identifier.citationKarakaş, R. (2008). Türk muhafazakarlığı ve Yahya Kemal Beyatlı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/8696
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectMuhafazakârlıken_US
dc.subjectAydınlanmaen_US
dc.subjectTürk muhafazakârlığıen_US
dc.titleTürk muhafazakarlığı ve Yahya Kemal Beyatlıen_US
dc.title.alternativeTurkish conservatism and Yahya Kemal Beyatlıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
234581.pdf
Boyut:
880.97 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: