İdare Hukukunda bağımsız idari otoriteler ve kamusal denetimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, üst kurullar olarak bilinen Bağımsız İdari Otoriteler hakkında bilgi vermektir. Çeşitli kaynakların taranması sonucu elde edilen veriler ışığında, kurumların tanımı, ortaya çıkışı, özellikleri, görev ve yetkileri, Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ve Fransa'daki kurumların özellikleri, Türk idare teşkilatındaki kurumlar ve bunların görevleri, yapıları, anayasal konumları, idari, mali, siyasi, kamuoyu ve yargısal denetimleri konularında bilgi verilmiştir. Çalışmamıza konu olan BİO'ların ülkemizde ortaya çıkış nedenleri; neoliberal politikaların uygulanması ile Avrupa Birliği üyelik sürecindeki zorunluluklar olmuştur.
The aim of this study is to give information about Independent Administrative Authorities also known as higher boards. Within the framework of the data being scanned from the various sources the information was presented upon the definitions of the boards, their rising, features, duties and authorizations, the features of the boards in USA, England and France, the institutions in the Turkish administrative organizations and their duties, structures, constitutional situations, administrative, financial, political, public, judgmental inspection. The reasons of appearance of IAAs in Turkey were the implementation of neoliberal policy and the requirements of European Union membership process.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bağımsız idari otoriteler, Independent administrative authority, Denetim, Control, Kamu denetimi, Public inspection

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aydoğdu, V. (2010). İdare Hukukunda bağımsız idari otoriteler ve kamusal denetimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.