Endüstri Ürünleri/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 4 / 4
 • Öğe
  Effects on students’ perceptual evaluations of the wall colors used in design studios by the virtual reality method
  (SELCUK UNIV, 2019) Yıldırım, Kemal; Hidayetoğlu, Mehmet Lütfi; Gökbulut, Nurettin; Müezzinoğlu, Menşure Kübra
  In this study, it was aimed to determine the perceived quality of three modeled virtual design studios which have the same characteristics but different colors (warm, cool and neutral) and to determine whether there was a difference between the real space and the evaluations made in the virtual space. Accordingly, it was assumed that the wall coloring of the virtual studio space models that were modeled could affect the perceptions of the students and that virtual space evaluations would be in parallel with real space evaluations. To test the assumption, the study modeled the environments of three design studios with different colors assumed to exist at a design studio of the Selcuk University and students were asked to evaluate these virtual spaces with the aid of virtual reality goggles. As a result, it has been determined that there was no difference between the perceptual evaluations of real and virtual spaces designed with the same features. In addition, according to the spatial scale, it was determined that the cool colored space were perceived as "more roomy" and "more inviting" by the students compared to the warm colored space and that the cool colored space was also evaluated more positively for the social adaptation and individual productivity scales.
 • Öğe
  Konya I?li Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri
  (2010) Bedük, Saadet; Harmankaya, Hatice Bilki
  Zaman içinde zarar görmeye ve yok olmaya mahkûm olan kültürel miras ürünü geleneksel giysilerin, dönem özelliklerini yansıtmaları açısından incelenerek belgelenmesi önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında, Konya İli müzelerinde ve özel koleksiyonlarında bulunan geleneksel erkek giyimlerinden entari örnekleri araştırılmıştır. Giysiler, oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda, kullanılan malzeme, renk, model, kesim, dikim, astar, süsleme ve boyut özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda, entarilerde en fazla kutnu kumaşın tercih edildiği, bedenlerin ‘O’ yakalı, önden açık düğmesiz, yanlardan yırtmaçlı, ön ortası ve yan dikişlere üçgen parça eklemeli olduğu ortaya konmuştur.
 • Öğe
  Çağdaş Bozkır sanatı çağdaş Kırgız resim sanatında eski Türk sembolleri
  (2010) Enveroğlu, İlham.
  Çağdaş Kırgız resminin gelişimi Sovyetler Birliği’nin adıyla anılmaktadır. Başlangıçta Petersburg ve Moskova’dan gelen Rus ressamlarının etkisiyle eğitilen yerli sanatçılar, daha sonralar, bu şehirlerde yüksek resim eğitimi alarak ülkelerine geri dönmüşlerdir. 1930-40’lı yıllar Realist Kırgız resminin oluşum yılları olarak anılmaktadır. 1960’lı yıllar ise Kırgız resim sanatında yöresel ve ulusal kimlik arayışları kendini gösterir. Bu dönemin sanatçıları, Sovyetlerin “biçimce milli, içerikçe sosyalist” sanat anlayışından hareketle, milli ve yerel kültür değerlerine dayalı çağdaş sanat oluşturma çabalarıyla seçilmekteler. Fakat dönemin baskıcı ve ideolojik sanat yapısı, sanatçıların yöresel konular ve sosyalist realizmi tarzından kenara çıkmalarını engellemiştir. 1990’lı yıllarda ise bağımsızlık sonrası oluşan özgür sanat ortamının etkisiyle Kırgız sanatçıları, geleneksel Türk sanatının tüm verilerinden çağdaş bir yaklaşımla yararlanarak kültürel kimlikli yeni sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Bu makalede daha önce “Çağdaş Bozkır Sanatı-I” adını vererek incelediğimiz Kazak resminden sonra, Çağdaş Kırgız resminde bağımsızlık sonrasından günümüze kadarki süreçte ulusallık arayışlarının boyutları incelenecektir.
 • Öğe
  Konya ili müzelerinde ve özel koleksiyonlarda bulunan erkek entari örnekleri
  (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010) Bedük, Saadet; Harmankaya, Hatice Bilki
  Zaman içinde zarar görmeye ve yok olmaya mahkûm olan kültürel miras ürünü geleneksel giysilerin, dönem özelliklerini yansıtmaları açısından incelenerek belgelenmesi önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında, Konya İli müzelerinde ve özel koleksiyonlarında bulunan geleneksel erkek giyimlerinden entari örnekleri araştırılmıştır. Giysiler, oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda, kullanılan malzeme, renk, model, kesim, dikim, astar, süsleme ve boyut özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda, entarilerde en fazla kutnu kumaşın tercih edildiği, bedenlerin ‘O’ yakalı, önden açık düğmesiz, yanlardan yırtmaçlı, ön ortası ve yan dikişlere üçgen parça eklemeli olduğu ortaya konmuştur.