İç Mimarlık/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 3 / 3
 • Öğe
  Investigation of Reasons for Preferring Small Houses Built in Konya
  (Selçuk Üniversitesi, 2022) Çınar, Hatice; Çınar, Kerim
  Today, as a result of the changes in social, cultural and family life with globalization, the demands and needs of people have also changed. Due to reasons such as changes in lifestyle, shrinkage in the family, individualization and single-person living style, residences have been reduced spatially and the production of 'studio flats', the most common types of small residences produced as 1+0, 1+1, 2+1, has increased today. The focus of this study is the suitability of the small housing users produced in Konya to their lifestyles and why they prefer these houses. In the study, it is assumed that there will be differences in small housing type selections and small housing features according to the demographic characteristics of small housing users. Based on this assumption, a questionnaire was applied to 259 small house users in a studio-type house in the Selçuklu district of Konya. As a result of the research, it has been determined that single users mostly prefer 1+1 flat types, while married individuals prefer 2+1 flat types. It has been observed that as the number of households in the residence increases, the demand for 2+1 duplex flats increases. In addition, it has been determined that the users attach importance to the safety in the house according to the location of the house and their gender according to their marital status. It is thought that the results obtained from this study will guide designers and housing manufacturers at the beginning of small housing design by revealing the expectations and preferences, attitudes and behaviors of small housing users.
 • Öğe
  Effects on students’ perceptual evaluations of the wall colors used in design studios by the virtual reality method
  (SELCUK UNIV, 2019) Yıldırım, Kemal; Hidayetoğlu, Mehmet Lütfi; Gökbulut, Nurettin; Müezzinoğlu, Menşure Kübra
  In this study, it was aimed to determine the perceived quality of three modeled virtual design studios which have the same characteristics but different colors (warm, cool and neutral) and to determine whether there was a difference between the real space and the evaluations made in the virtual space. Accordingly, it was assumed that the wall coloring of the virtual studio space models that were modeled could affect the perceptions of the students and that virtual space evaluations would be in parallel with real space evaluations. To test the assumption, the study modeled the environments of three design studios with different colors assumed to exist at a design studio of the Selcuk University and students were asked to evaluate these virtual spaces with the aid of virtual reality goggles. As a result, it has been determined that there was no difference between the perceptual evaluations of real and virtual spaces designed with the same features. In addition, according to the spatial scale, it was determined that the cool colored space were perceived as "more roomy" and "more inviting" by the students compared to the warm colored space and that the cool colored space was also evaluated more positively for the social adaptation and individual productivity scales.
 • Öğe
  Para coğrafyasında kurumcu bir çözümlemenin gerekliliği
  (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003) Özbek, Oğuz
  Bu makale, para coğrafyasının bir alt disiplin olarak kuramsal gelişimine, kurumcu yaklaşımın katkıları üzerinde durmaktadır. Paranın sosyo-mekansal ilişkileri biçimlendiren ve aynı ilişkilerce biçimlenen özü, para ve finansın farklı kurumsal coğrafyalarının oluşumunda temel olan belirli bir mekan-zamana özgülük vurgusunu da içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, bankacılık sisteminin mekandaki farklı örgütlenme biçimlerinin çözümlenmesinde, para, mekan, güç ve teknoloji etkileşimin esas olduğu bir kavramsal çerçevenin gerekliliği, kurumcu yaklaşımın kuramsal temelleri içinde anlamlı hale gelmektedir. Türkiye’de şube bankacılığının coğrafi tercihlerini belirgin bir biçimde biçimlendiren paranın mekansal süreçleri (kamu finansal mekanın türdeşleşmesi, finansal dışlama ve finansal yoğunlaşma), bu açıdan kurumcu yaklaşımın çözümleme alanında açıklayıcı bir güç kazanmaktadır.