Japon Dili ve Edebiyatı/Makale Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 6 / 6
 • Öğe
  Japon yazar Abe K?b?’nun Yolun Sonundaki İşarete Doğru(Ovarişi Miçi no Şirube ni??????????) eserinde memleket algısı: Mançukuo ve Japonya
  (SELCUK UNIV, FAC LETTERS, 2019) Salğar, Habibe.
  This study examines Abe Kobo's reflections on Manchukuo and the concept of homeland in his novel The Road Sign at the End of the Road. In the postwar period, exploiter exploited relationship between Japan and Manchukuo has made a deep effect especially for repatriated group (hikiagesha) in Japan. Abe Kobo, uses those experiences in Manchukuo through his first novel The Road Sign at the End of the Road. Kobo's experiences in Manchukuo, a former Japanese colony, inspired him to examine the concept of "real homeland". In this study; an analogy is established between the interrelatedness of homeland, existentialism and dialectical thinking and the main themes of the novel: questioning of homeland perception, defeat and war, the indistinctness between consciousness-unconsciousness induced by opium use, and alienation. The concept of "homeland" is related to existentialism and dialectical thinking. In short, it is indicated that Abe Kobo's post-war life is reflected in the thoughts of the protagonist, who questions the concept of homeland during his search for the self.
 • Öğe
  Natsume Soseki'nin eserlerinde modernleşme ve Batı ile Japonya'nın mukayeyesi
  (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017) Salğar, Habibe
  Bu çalışmada Natsume S?seki’nin (1867-1916) Meiji Dönemi (1868-1912) Japonya’sında yaşanan sosyo-kültürel alandaki değişimlere olan yaklaşımı ve eserlerinde görülen Batı algısına değinilmiştir. Japonya’nın Batı’yı model alarak önemli değişimlere adım attığı dönemde yaşamış, aydın kişiliğe sahip bir yazar olarak, özellikle kendi psikolojik dünyası içerisinde yaşadığı sıkıntılar ile bu dönemde yaşanan değişimleri eserlerinde yarattığı kahramanlarla analoji kurarak vermiştir.Japonya’da modernleşme, somut alanda birçok yenilik getirirken, bu değişimlerin toplumsal hayat ve bireylerin psikolojik yönüne olan etkileri yazarın en çok ele aldığı konuları oluşturur. Sonuç olarak, Natsume S?seki’nin Meiji dönemindeki bazı değişimlere ilişkin Japon toplumuna yönelik eleştirel bir yaklaşımı olduğu anlaşılmaktadır. Bu eleştirilerden en önemlisi, Batı’da kendiliğinden ve zamanla gelişen ilerleme faaliyetlerinin Japonya’da hızlı bir değişim hareketi ile gerçekleşmiş olmasıdır
 • Öğe
  Lafcadio Hearn ve Japonya algısı
  (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011) Akbay, Okan Haluk
  Patrick Lafcadio Hearn (1850–1904), Meiji dönemi Japonya’sını batı dünyasına tanıtan önemli aydınlar arasında yer alır. Hearn, gerçekleştirdikleri noktasında, Japonya’yı batıya tanıtan çağdaşı pek çok batılı aydından çoğunlukla farklı bir konumda ele alınır ve değerlendirilir. Ondört yıl boyunca Japonya’da yasayan Lafcadio Hearn, Japonya ve Japon kültürü üzerine çok sayıda eser kaleme almış ve bu eserler batıdaki Japonya bilgisinin oluşumuna büyük katkı sağlamıştır. Bu makalede, Lafcadio Hearn’ün yasamı ve eserlerinden kesitler verilerek Japonya algısına ilişkin genel bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır.
 • Öğe
  Bir Japon aydının gözünden Türkler -Nagase Hösuke'nin Türkiye izlenimleri-
  (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012) Akbay, Okan Haluk
  Meiji (1868-1912) ve Taisho (1912-1926) dönemlerinin önemli aydınları arasında yer alan Nagase Hosuke (1865-1926), Türkiye ziyareti sonrasında kaleme aldığı Türkiye ve Türkler (Toruko to Torukojin) kitabını 1915 yılında Japonya’da yayınlamıştır. Kitapta Türk tarihi, Anadolu coğrafyası ve dönemin siyasal yapısına dair önemli bilgilerin yanı sıra, yazarın Türk toplumu ve kültürüne ilişkin çeşitli gözlem ve değerlendirmeleri de yer almaktadır. Aynı veya yakın dönemlerde Türkiye’yi ziyaret eden diğer Japon aydınları gibi, Nagase Hosuke’nin Japon kamuoyuna aktardığı bilgi, izlenim ve değerlendirmelerin de Japonya’daki Türkiye bilgisi ve Türkiye imajının oluşumunda etkili olduğu kuvvetle muhtemeldir. Bu makalede, Nagase Hosuke’nin Türkiye ve Türklere ilişkin izlenim ve değerlendirmeleri genel hatlarıyla ele alınmıştır.
 • Öğe
  Japon mitolojisinde kadın imgesi
  (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014) Akbay, Okan Haluk
  Mitolojiler, bir toplumun düşünsel yapılanma ve kültürel özelliklerini yansıtması bakımından oldukça önemli kaynaklardır. Mitolojik anlatılarda geçen karakterler, bir toplumun kültürünü ve düşünce yapısını anlamak için önemli ipuçları sunar. Bu makale, Japon mitolojisinde geçen önemli kadın figürlerini ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Japon mitolojisinin en önemli kaynağı kabul edilen Kojiki isimli eserde geçen beş önemli kadın figürünün mitoloji içindeki oynadıkları rol ve karakteristik özellikleri ana hatlarıyla irdelenmeye çalışılacaktır.
 • Öğe
  Japon atasözlerinde geçen bazı hayvan imgeleri üzerine tespitler
  (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014) Akbay, Okan Haluk
  Atasözleri, geçmisten günümüze aktarılan, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak olusturulmus ve toplum tarafından benimsenmis, özlü ögütler veren kalıplasmıs sözlerdir. Atasözleri, toplumun ortak tecrübe, duygu, düsünce, tutum, davranıs, dünya görüsü, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Bu çalısma, Japon atasözlerinde hayvan imgelerinin nasıl geçtigini ve bu imgelerin nasıl anlamlandırıldıgını genel hatlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Japon atasözlerinde, anlatıma canlılık ve güç kazandırmak için çesitli metaforlara (benzetme ve aktarmalara) basvuruldugu görülmektedir. Atasözlerinde sıklıkla kullanılan metaforlardan bir kısmını ise zoonimler (hayvan imgelerine dayanan ifadeler) olusturmaktadır. Bu makalede, Japon atasözleri taranmıs; hayvan imgelerine iliskin atasözleri derlenerek bu baglamda degerlendirilmeye çalısılmıstır.