Selcuk University Institutional Repository için istatistikler

Toplam ziyaret

views
Yaşlılarda Depresyon 33
Bağlanma stilleri açısından ergenlerde Erikson'un psikososyal gelişim dönemleri ve ego kimlik süreçlerinin incelenmesi 23
Çoklu zekâ kuramı ile ilgili Türkçe çalışmaların içerik analizi 22
Renal Arter Anevrizmalı Bir Hastanın Başarılı Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu 19
İşletmelerde stratejik insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme 17
Medya bağımlılığı teorisi doğrultusunda internet kullanımının etkileri ve internet bağımlılığı 17
Beta-Blocker Treatment in an Adolescent With Amitriptyline Intoxication 17
Gıda sanayinde ar-ge yönetimini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma; Konya ili örneği 16
İnaortik Balon Pompasına Bağlı Damar Komplikasyonlarını Önlemede Dekstran 40 Kullanımı 14
İşletmelerde kriz yönetimi ve stratejisinin önemi 14