II. Kılıçarslan'ın çocukları arasındaki mücadeleler ve bu mücadelelerin neticeleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

II. Kılıçarslan, 1155 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin idaresini babası Sultan Mesud'dan devraldığında, büyük sıkıntılarla karsı karsıya kalmıştır. Uzun saltanatı boyunca birçok irili ufaklı devlet ve ittifakla mücadele etmiş ve nihayet Anadolu'da siyasi birliği sağlamayı başarmıştır. Sultan II. Kılıçarslan ihtiyarlayınca, saltanatının son yıllarında Eski Türk Devlet Geleneğine göre ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmıştır. Bundan kısa süre sonra II. Kılıçarslan'ın oğulları arasında baslayan saltanat mücadeleleri, onun ölümünden sonra da devam etmiş, ancak Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1205 yılında ikinci kez tahta geçmesiyle sona erebilmiştir. Böylece 1188 ile 1205 yılları arasında, on yedi yıl boyunca süren mücadeleler, Anadolu Selçuklu tarihi, Türk tarihi ve Türk devlet geleneği bakımından önemli sonuçlar doğurmuşlardır. Bu çalışmada belirtilen süreçte, kardeşler arasında yasanan mücadeleler ve bu mücadelelerin sebep olduğu sonuçlar ele alınmaya çalışılmıştır.
When Kılıçarslan II got the administration of the Anatolian Selçuk Government in 1155, he met big troubles. He struggled with not only many small goverments but also with alliances during his sovereignty and finally he succeed in founding association. As Sultan Kılıçarslan II got older, he shared the country between his eleven sons according to the Turkısh Government Traditions. After a while, sovereignty struggles between the sons began and continued after his death; however it came to an end with Gıyaseddin Keyhüsrev?s abtain for second time in 1205. Thus, between the years 1188 and 1205, the struggles continued for seventeen years and cawed important results for the history of Anatolian Selçuklu, Turkısh History and the Turkısh Government Traditions. n this work, struggles between brothers during that period and the results of this struggles are tried to be explained.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anadolu Selçukluları, Anatolian Seljuks, Selçuklular Dönemi, Seljukids Period, Taht kavgaları, Throne fights

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arslan, H. (2008). II. Kılıçarslan'ın çocukları arasındaki mücadeleler ve bu mücadelelerin neticeleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.