Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'a göre Habil ve Kabil kıssası

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışma, hem İslam hem de Yahudi kaynaklarında kendine yer bulmuş Habil ve Kabil kıssasını ele almaktadır. Kıssanın barındırdığı sosyalleşme sürecinin ilk sancıları olayların gerçekleşme sırasına uygun olarak ele alınmıştır. Bu hikayenin özünün anlaşılmasına katkıda bulunmak maksadıyla Hz. Adem'in ve Havva'nın yaratılması insanoğlunun şeytanla tanışması ve mücadeleye başlaması da Kur'an-ı Kerim ve Tevrat üzerinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. İslamiyet temelli olan bu çalışmada sonuca ulaşmak adına İslami kaynaklarda da yer alan İsraili bilgiler ayıklanmıştır. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde Hz. Adem, Havva, Habil (Abel) ve Kabil (Kain) Tevrat ana kaynak alınarak incelenmiş ikinci bölümde ise şahıslar ve cereyan eden olaylar Kur'an-ı Kerim ana kaynak alınarak ve Tevrattaki bilgilerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Abstract The study discusses the story of Cain and Abel which took place both in the Islam and in the Jewish sources. The first pains of socialization process included in story are discussed in accordance with realization order of events. In order to contribute to understand the nub of this story, creation of Adam and Eve, man's acquaintance with evil and starting a struggle with evil are discussed comparatively on Holy Koran and Torah/Old Statement. In this study based on Islam, some Israeli information included in Islamic sources have been selected in order to be able to come through. In the first part of study consisting of two parts, Adam, Eve, Abel and Cain were examined based on the Torah as main source, and in the second part, people and events happened were examined based on the holy Koran as main source and comparatively with the information included in Torah.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adem, Havva, İlk cinayet, Kurban, Adam, Eve, The first murder, Sacrifice, Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Torah, Quran, Habil ve Kabil, Abel and Cain

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sağlam, Z. (2010). Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'a göre Habil ve Kabil kıssası. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.