Abdülbaki Gölpınarlı Divanı (İnceleme-Metin)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-06-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Mevlânâ Müzesi Abdülbâkî Gölpınarlı Kütüphanesi?nde Nr: 218?de kayıtlı Abdülbâkî Gölpınarlı Dîvânı?nın incelenmesi ile Türkçe manzumelerin transkripsiyonlu metni ve Arapça-Farsça manzumelerin tercümelerinden oluşmaktadır. Müellif hattı olan eser 152 yapraktır. Dîvân?da yaklaşık olarak 320 adet şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerin 244?ü Türkçe 76?sı Farsça?dır. Şiirlerin 106?sında çeşitli olaylar için tarih düşürülmüştür. Eserde en çok gazel nazım şekli yer almakta olup kaside, kıt?a, rubâî gibi diğer nazım şekilleriyle yazılmış şiirlere de yer verilmiştir.Abdülbâkî Gölpınarlı?nın ulaşılabilen bütün şiirlerinin bu çalışmaya dâhil edilmesi amacıyla Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları arasında tespit ettiğimiz 16 varaklık mecmua ve Mevlânâ Müzesi Abdülbâkî Gölpınarlı Kütüphanesi?nde Nr: 120?de kayıtlı mecmuada bulunan ve şaire ait olduğunu tespit edilen şiirlerde dâhil edilmiştir.
This study is composed of the examination of the Divan of Abdulbaki Golpınarlı, registered at Nr: 218 in the Mevlana Museum Abdulbaki Golpınarlı Library and the transcribed text of the Turkish poems and the translations of Arabic-Persian poemsThe work, which is an original manuscript, is 152 sheets. There are approximately 320 poems in the Divan, 244 of which are in Turkish and 76 are in Persian. There are dates noted for some historic events in 106 of the poems. There are mostly lyric verses as well as poems written in other forms, such as odes, stanzas and rubais. In search of covering all of Abdulbaki Golpınarlı?s accessible poems into the study, a 16 sheet magazine, found in Ataturk Library - Osman Ergin Manuscripts and the poems found in a magazine registered at Nr: 120 in Mevlana Museum Abdulbaki Golpınarlı Library are included in this study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Abdülbaki Gölpınarlı, Abdülbaki Gölpınarlı Dîvânı, Mevlânâ Müzesi, Mevlana Museum, Türkçe-Farsça Dîvân, The Turkish-Persian Divan

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Totan, H. (2013). Abdülbaki Gölpınarlı Divanı (İnceleme-Metin). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.