Kristal yapı iyileştirme yöntemleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalıĢmada, kristal yapıların X-ıĢınları kırınımı ile incelenmesi ve elde edilen parametrelerin iyileĢtirilmesi süreci araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın baĢlangıcında Kristalografi hakkında genel bilgiler verilmiĢ ve daha sonra parametrelerin iyileĢtirme adımlarının araĢtırılması yapılmıĢtır. Elektron yoğunluğu haritalarının çıkarılması ile atom konumlarının yerlerinin nasıl bulunduğu incelenmiĢtir. En Küçük Kareler Yöntemi ile atomik parametrelerin uygun değerlere getirilmesi süreci hakkında bilgi verilmiĢtir.
Crystal structure analysis by X- Ray diffraction method was studied in this thesis. Corrections of some datas from diffraction pattern were looked into. Initially some general information about Crystallography was given and then refinement of the parameters was studied. The search for obtaining Electron Density Map was done. And observation of the atomic positions in the model was studied. For fitting the parameters, The Least Square Method was searched.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Elektron yoğunluğu, Electron density, X ışını, X ray, X ışını kırınımı, X ray diffraction

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk, A. B. (2010). Kristal yapı iyileştirme yöntemleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.