Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin folkloru

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kırgızistan'da Yaşayan Ahıska Türklerinin Folkloru adlı bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde ?Anonim Halk Şiiri? başlığı altında derlediğimiz ninni, mâni, türkü ve ağıtlar yer almaktadır. İkinci bölümde yer alan ?Kalıplaşmış İfadeler? ise atasözleri, bilmeceler ve tekerlemeler oluşturmaktadır. Atasözleri ve bilmeceleri manzum ve mensur olarak ikiye ayırdık. Bilmeceleri bir de konularına göre ayırdık. Tekerlemeleri ise oyun ve yanıltmacalar olarak iki bölümde gösterdik. Üçüncü bölümü oluşturan ?Halk Anlatıları?da derlediğimiz masalları sıraladık. Masalları, hayvan masalları, asıl halk masalları ve yalanlamalı masallar diye üç altbölüme ayırdık. Dördüncü bölümde ?Geçiş Dönemlerine? yer verdik. Ahıskalıların doğum, evlenme ve ölüm ile ilgili gelenekler burada değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde ?Halk Mutfağı? yer almaktadır. Ahıskalıların hazırladıkları yöresel yemekleri tarifleriyle birlikte bölümde verilmiştir. Altıncı bölüm ?Halk Takvimi? ve ?Bayramlar, Törenler, Kutlamalar? adını taşımaktadır. Burada Ahıskalıların aylara, mevsimlere verdikleri adlar mevcuttur. Yedinci bölümde ise Sonuç, Kaynakça, Kaynak Şahıslar, Sözlük mevcuttur.
Entitled Folklore of Meskhetian Turks Inhabiting Kyrgyzstan, this study consists of seven sections. In the first section of our study lullabies, elegies, folk songs, and manis* were dealt with under the title of ?Anonymous Folk Poetry?. ?Stereotypical Connotations? taking place in the second section consists of proverbs, riddles, and rigmaroles. We have divided proverbs and riddles into two parts as verse and prose. We have divided riddles according to their subject matters as well. As for rigmaroles, we have presented them under two sections called game, and fallacy. In ?Folk Stories? comprising the third section we have compiled the folk tales that we selected. We have studied folk tales in three subsections called fables, main folk tales, and impugnation folk tales. In the fourth section we have dealt with ?Transition Periods?. Birth, marriage, and death related traditions of Meskhetians were evaluated in this section. ?Folk Cuisine? takes place in the fifth section. Regional cuisine of Meskhetians was presented with their recipes in this section. Sixth section is entitled ?Communal Calendar? and ?Festivals, Ceremonies, and Celebrations?. This section covers Meskhetian names of months and seasons. Seventh section consists of Conclusion, Bibliography, and Glossary.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kırgızistan, Ahıska Türkleri, Folklor, Folklore, Meskhetian Turks, Kyrgyzstan

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ragibova, İ. (2008). Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin folkloru. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.