Acute phase response and clinical changes in calves with lipopolysaccharide induced endotoxemia

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Ünivesitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Lipopolisakkarit ile deneysel endotoksemi oluşturulan buzağılarda akut faz proteinlerin ve klinik değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 25-42 gün arasında değişen sekiz adet Holstein ırkı buzağı kullanıldı. Lipopolisakkarit damar içi 0.1 µg/kg dozunda 50 mL % 0.9 NaCl’de seyreltilip 30 dakika süresince verilerek endotoksemi oluşturuldu. Çalışma boyunca endotoksemi gelişen buzağılarda klinik olarak gözlenen değişiklikler kayıt edilirken ve akut faz proeinlerinin konsantrasyonları belirlendi. Bulgular: Lipopolisakkarit uygulanması sonrasında buzağıların tamamında solunum sayısında ve kalp atım sayısında artış, yerde yatma, depresyon, hipotermi/hipertermi mukozada hiperemi/siyanoz ve emme refleksinde azalma gözlendi. Klinik olarak gelişen değişimler 1. ve 3. saatler arasında daha şiddetli olduğu belirlendi. Damar içi lipopolisakkarit verilmesinden sonra haptoglobin 36. saatte (500±93.2 µg/ mL) ve serum amyloid-A 24. saatte (185± 46.6 µg/mL) en üst seviyeye ulaştı. Öneri: Akut faz proteinlerde ve klinik bulgulardaki gözlenen değişim, buzağılarda gelişen endotoksemi ile ilişkilidir. Buzağılarda serum haptoglobin ve serum amyloid-A konsantrasyonlardaki artışlar endotokseminin bir belirteçi olarak değerlendirilebilir.
Aim: The purpose of the study was to determine the levels of acute phase proteins and clinical changes in calves with lipopolysaccharide induced experimental endotoxemia. Materials and Methods: Eight Holstein breed calves were used in the study. Endotoxemia was induced via intravenous administration of 0.1 µg/kg dose of lipopolysaccharide in 50 mL of physiological 0.9% NaCl over 30 min. The calves were continuously observed for clinical changes during the experiment, and serum acute phase protein levels were measured. Results: Increase in respiratory frequency, tachycardi, mucosal hyperemia/cyanosis, recumbency, depression, hyperthermia/hypothermia, and poor suckle reflexes were observed in all calves after lipopolysaccharide administration. After lipopolysaccharide infusion, serum haptoglobin (500±93.2 µg/mL) and serum amyloid A (185±46.6) concentrations reached peak levels of at 36 h and 24 h, respectively. Conclusion: Changes in acute phase proteins and clinical findings were related to endotoxemia. A moderate to high increase in haptoglobin and serum amyloid A concentrations may indicate the presence of endotoxemia in calves.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akut faz protein, endotoksemi, buzağı, klinik skor, Acute phase proteins, endotoxemia, calves, clinical score

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

1

Künye

Coskun, A., Sen, i., (2012).Acute phase response and clinical changes in calves with lipopolysaccharide induced endotoxemia. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 28 (1), 21-26.