Türkiyede'ki endemik bazı Bupleurum taksonlarının saikosaponin ve fenolik madde içeriklerinin HPLC ile karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-03-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada Türkiyede'ki bazı endemik Bupleurum taksonlarının saikosaponin ve fenolik madde içeriklerinin HPLC ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Bupleurum taksonlarından olan Bupleurum sulphureum Boiss.&Bal., Bupleurum turcicum Snogerup, Bupleurum lycaonicum Snogerup, Bupleurum heldreichii Boiss.&Bal., Bupleurum pauciradiatum Fenzl türlerine ultrasonikasyon yöntemi ile soğuk ekstraksiyon uygulanmış ve türlerdeki kateşin, epikateşin, izokuersetin, kuersetin, podofilotoksin, saikosaponin-a ve saikosaponin-d içerikleri HPLC ile belirlenmiştir. Verilerin tek yönlü varyans analizleri SPSS (11.5) paket programı kullanılarak hesaplanmış, türler ve kısımlar kendi aralarında Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; bu türlerde kateşin, epikateşin, izokuersetin, kuersetin, podofilotoksine rastlanmış, fakat saikosaponin A ve D'ye çoğunlukla rastlanmamıştır.
The aim of the current study was to compare the saikosaponin and phenolic material contents of some endemic Bupleurum taxa in Turkey with HPLC. In the research, the species of Bupleurum sulphureum Boiss.&Bal., Bupleurum turcicum Snogerup, Bupleurum lycaonicum Snogerup, Bupleurum heldreichii Boiss.&Bal., Bupleurum pauciradiatum Fenzl, which are known as Bupleurum taxa, were applied cold extraction through ultrasonication and the catechin, epicatechin, isoquercetin, quercetin, podophilotoxin, saikosaponin-a and saikosaponin-d contents in the species were determined through HPLC. One-way variance analyses of the data were carried out at the package program of SPSS (11.5), species and the parts were compared within themselves through Duncan Multiple Comparisons Test. The comparisons were tabulated and given in graphics. Depending on the the results obtained, it was found that the species mostly had catechin, epicatechin, isoquercetin, quercetin and podophilotoxin, but they contained saikosaponin-a and saikosaponin-d in small quantities.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bupleurum, Fenolik bileşikler, Phenolic compounds, HPLC yöntemi, HPLC method, Extraction, Özütleme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Pür, H. (2012). Türkiyede'ki endemik bazı Bupleurum taksonlarının saikosaponin ve fenolik madde içeriklerinin HPLC ile karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.