Eine Untersuchung Uber Die Medikation Und Die Einnahmeweise Der Medikamente Im Gespräch Zwischen Arzt Und Patient

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu durum çalışması doktorların muayeneden sonra ilaç yazmasını ve ilacı kullanma açıklamalarını ele alacaktır. Dört farklı klinikten muayene esnasında 20 konuşma kaydedilmiştir. Çevriyazıya dönüştürülen konuşmaların içerikleri ele alınmıştır. Çözümlemeden ortaya çıkan: Doktorların ilaç yazarken hastaları çok az bilgilendirdikleridir. Yazdıkları ilaçların yan etkilerinden ya hiç ya da çok az bahsetmektedirler. İlaçların kullanımı ile ilgili açıklamaları direktifler şeklinde olmaktadır. Hastalar ise anlamadıklarını dile getirmedikleri gibi doktora hiç bir şey sormamaktadır. Bu durum onların ilaç tedavilerine uymamalarına, ilaç tedavilerini kendi bildikleri gibi uygulamalarına ya da ilaç tedavilerini tamamen kesmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle hastadoktor-iletişiminde doktorların ve hastaların farklı davranışlar sergilemeleri gerekmektedir.
This case study focuses on physicians’ prescription of drugs after an examination and their explanations about how to use the drugs. The study is based on 20 speeches collected from four different clinics. The contents of transcribed speeches were analyzed. The transcription shows that physicians provide little information when prescribing a drug. They make little or no mention of side effects. Their explanations about the use of drugs are in the form of directives. Besides, patients do not ask anything to physicians, which results in that they do not comply with the requirements of the treatment, or apply the treatment arbitrarily, or give up the treatment. Physicians and patients should engage in different behaviors in physician-patient relations.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İlaç yazma, ilaç kullanma, doktor önerisine uymama, iletişimde farklı davranışlar, drug prescription, drug use, incompliance with advices of physicians, different behaviors in communication

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

20

Künye

Duman, S., (2008). Eine Untersuchung Uber Die Medikation Und Die Einnahmeweise Der Medikamente Im Gespräch Zwischen Arzt Und Patient. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 355-366.