Modernizm ekseninde doğa içerikli reklâmların göstergebilimsel incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde her bireyi bir şekilde tesiri altına alan reklâmların, tüketimi özendirmek amacıyla mesajlar ürettiği düşüncesinden yola çıkılan bu çalışmada, dünyanın geçmiş dönemlerine kıyasla Modern Çağ'da büyük değişime uğrayan doğa ile insanın ilişkisi ekseninde, televizyon reklâmlarının göstergebilimsel analizi yapılmıştır. Çalışmanın çıkış noktasına ilham veren gerçek, son iki yüzyıl içinde ortaya çıkan teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile birlikte artan kitlesel üretimin tüketimi körüklemesi, buna bağlı olarak üretilen malların satışını özendirmek için reklâmların kullanılmasıdır. Kitlesel tüketimi teşvik etmek ve yeni ihtiyaçlar yaratmak suretiyle reklâmlar, aşırı tüketimde ve sonucunda doğal kaynakların yok edilmesinde belirli bir role sahip olmaktadır. Modern Çağ'la insan ve doğa arasında hat safhaya ulaşan tüketim ilişkisinin doğaya ve insanoğlunun kendi geleceğine tehlikeli boyutta zarar verdiğini ortaya koymak ve bu soruna karşı bilinçlenmek gerektiğini hatırlatmak son derece önemlidir. Doğanın içinde bulunduğu tehlike karşısında yeşil bilincin yaygınlaşması, üretim ve tüketime yeni bir anlayış kazandıracağından, doğa insan ilişkisindeki sorunların tüketimi özendirme amacındaki reklâm mesajlarına da yansıması beklenmelidir. Bu anlamda araştırmanın, doğa sorununu yeşil reklâmlar bazında ele alarak önemli bir bakış açısından değerlendirdiği düşünülmektedir.
Setting forth from the idea that advertisements which influence every individual anyway creates messages to stimulate consumption, the commercials were analyzed by semiotic method in the frame of nature and human relation that has become very different in Modern Era when compared with the prior ages of the world. The reality that inspired the study's main outlet is the mass production which has started to instigate consumption after the technological and scientific developments happened in the last two centuries, and consequently the advertisements encouraging the sell of those productions. By instigating the consumption and creating new needs, advertisements act a specific part in extreme consumption and as a result in destroying the natural resources. To manifest that the relation in Modern Era between nature and humankind has more likely to be based on consuming and this injures humankind's own future is very important. Moreover to remind that it has to be gotten more conscious about the matter is a very serious problem. As the green conscious becomes prevalent against the jeopardy nature is in, production and consumption will attain a new comprehension. And it must be expected that this will reflect to the advertisement messages. Hence, it is thought that this research approaching the nature issue based on the green advertisements, makes a consideration from a very significant aspect.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gösterge bilim, Semiotics, Modernizm, Modernism, Reklam filmleri, Advertising films, Reklam çözümlemesi, Advertisement analysis, Reklamcılık, Advertising, Reklamlar, Advertisements, Televizyon reklamları, Television advertisements

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Horzum, I. (2008). Modernizm ekseninde doğa içerikli reklâmların göstergebilimsel incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.