2000-2001 Finansal Krizlerin Konya Organize Sanayi Bölgeleri'nde Faaliyet Gösteren Firmaların İstihdamına Olan Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, beklenilenden daha büyük boyutlarda ülkemiz ekonomisinin daralmasına neden olan, enflasyonu düşürme ve kamu açıklarını kapatma yolunda uyguladığı program sırasında karşılaştığı ve ancak yüksek bedeller ödeyerek atlatabildiği 2000 Kasım ve 2001 Şubat finansal krizlerin, Konya Organize Sanayi Bölgeleri’nde (KOSB) faaliyet gösteren firmaların istihdam seviyelerinde ne gibi bir etkiler meydana getirdiği, anket uygulaması yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Analizlerde MS Office Excel programı ile Statistical Package for Social Sciences 11.0 (SPSS-Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) sürümü kullanılmış, bir temel oluşturması amacıyla konu ile ilgili öncelikle temel bilgiler verilmiş, daha sonra yapılan anket uygulaması sonucu elde edilen veriler ışığında konu değerlendirilmiştir. Analiz sonucu 2000 Kasım ve 2001 Şubat finansal krizleri nedeniyle Konya’daki OSB’inde faaliyet gösteren firmaların %61,9’unun personel çıkararak istihdam düzeyinin azalması, firmaların iktisadi kriz ve dalgalanmalara karşı sağlam bir iktisadi alt yapılarının olmadığını, iktisadi refleks göstermede ve kurumsallaşma sürecinde eterli düzeye ulaşamadıklarını göstermektedir. %40 gibi oldukça yüksek bir firma sahibi kesimin personel çıkarma nedenleri olarak ilk önce iktisadi krizleri göstermesi, firmaların iktisadi açıdan yeterli sermaye birikimi oluşturamadıklarım, ekonomik krizler karşısında direnecek mali gücü oluşturmada ve krizi başarılı bir şekilde yönetemediklerini ortaya koymaktadır.
In this study, the financial crises of November in 2000 and February in 2001- which caused larger shrinkage in our national economy than expected and which is overcome only with great difficulty inspite of the applied economic program to decrease the inflation and to meet the public deficit- and what kind of effects these crises do have on the employment rates of the active firms in Konya Organize Industrial Territories (KOIT) are analyzed through survey method In the analysis, MS Office Excel program and Statistical Package for Social Sciences 11.0 type (SPSS-Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) are used and in order to make the subject matter clear, the general and basic information of the matter is given at first and then the survey results are evaluated according to the datas at hand. The results of the analysis showed that because of the the financial crises of November in 2000 and February in 2001, nearly 62 of all the active firms in the OIT reduced their employment rates by dismissals, and that the firms have no reliable substructures against economic crisis or economic fluctuations, and that they could not reach the required level in the process of becoming an institution, in preventing economic crises nor in reacting against the crises. Such a high rate as %40 of these firms claimed the economic crises to be the first reason for their dismissals and this proves that the firms could not make accumulation of capital, and that they could not create economic power to stand against the crises, and that they could not manage the economic crises succesfully.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Organize Sanayi Bölgesi, iktisadi kriz, sanayileşme, kriz yönetimi, kurumsallaşma, organize ındustrial terriotry, economic crisis, ındustrialisation, Crisis Management, institutionalisation

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Öcal, F. M., (2009). 2000-2001 Finansal Krizlerin Konya Organize Sanayi Bölgeleri'nde Faaliyet Gösteren Firmaların İstihdamına Olan Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12 (1-2), 213-230.