Hümeze suresi bağlamında Kur'an'da ahlaki yozlaşma

dc.contributor.advisorAkpınar, Ali
dc.contributor.authorŞimşek, Ali
dc.date.accessioned2014-11-25T12:47:12Z
dc.date.available2014-11-25T12:47:12Z
dc.date.issued2010-11-30
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractMüslümanlar için, Kur'an tarafından ortaya konan bütün hükümler değerlidir. Göz ardı edilemezler. Kur'an özellikle ahlak ve bunun topluma yansımaları üzerinde durur. Ahlaki ilkeler ve değerler, bireye şahsiyet kazandıran ve toplumu bir arada tutan önemli faktörlerdendir. Kur'ân, zaman zaman bu ilkelerden yoksun olan ve toplumsal düzeni bozan günahları işleyen, daha önce yaşamış olan bazı kavimlerin helâk edildiğinden bahsetmekte ve insanları bunlardan ibret almaya çağırmaktadır. Kur'ân'a göre insan, hem olumlu, hem de olumsuz özelliklere sahiptir. O, olumlu yönlerini geliştirmekle, olumsuz yönleriyle de mücâdele etmekle görevlidir. Çalışmamızın giriş bölümünde tez konusunun seçilmesi, araştırmanın metodu ve kaynakları yer almaktadır; ayrıca Konulu tefsir hakkında da bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümünde ise Ahlakın Tanımı, Ahlaki Yozlaşmanın tarifi, Kur'an'da insanı ahlaki yozlaşmaya sürükleyen davranışlar ve Hümeze sûresinin indiği yer ve zaman, nüzûl sebebi, fazileti, kendinden önceki ve sonraki sureyle münasebeti ve surenin dil açısından tahlili vb. gibi konulara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise "Ahlaki Yozlaşmaya Karşı Hümeze Suresi" ana başlığı altında, Hümeze suresinin metni ve meâllerinin karşılaştırılması, Surenin Psiko-Sosyal Analizi, Hümeze suresi ve dünyevileşme, Hümeze suresi ve Cehennemden bir azap sahnesi başlıklı konular işlenmiştir. Sure ve ayetleriyle Kur'ân, konu bütünlüğü içerisinde okunup anlaşıldıkça insanî zaaflar eğitilip düzeltilecek, insanın özünde var olan güzellikler geliştirilip güçlenecek bu şekilde Kur'ân'ın hedeflediği huzurlu insanlardan oluşan Kur'ân toplumu inşa edilmiş olacaktır.en_US
dc.description.abstractAll stated provisions in Qur?an is valuable for Muslims. They cannot be ignored. The Holy Qur?an emphasizes especially morality and its reflections to society. The moral principles and values are important factors that gain personality to individual and keep society together. Qur?an time to time mentions about destroyed past tribes who are lack of those principles and committing sins that defect social order and invites people to draw lesson from those tribes. According to Qur?an, the human has both positive and negative features. The human is in charge with developing his/her positive sides and struggling against to his/her negative sides. The introduction section of our study includes data about selecting thesis subject, research method and references; also you may find knowledge about topical tafseer. At the first section the following points are included; description of moral, description of moral degeneration, behaviors that lead the people moral degeneration in Qur?an and tha place and time of Humaza surah revealed, revealing reason, its virtue, its relevance with previous and post surahs and language analysis of surah. At the second section under main title ?Humaza surah against to moral degeneration? included text of Humaza surah and comparing its translation, psycho ? social analysis, Humaza surah and profanation, Humaza surah and a torture view from Hell. As long as the Qur?an together with its sura and verses is read and understood, humanistic defects will be trained and corrected; the beauty that is at the soul of human will be progressed and enforced so Qur?an Society which includes peaceful people who Qur?an aims will be established.en_US
dc.identifier.citationŞimşek, A. (2010). Hümeze suresi bağlamında Kur'an'da ahlaki yozlaşma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/663
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectHümezeen_US
dc.subjectGıybeten_US
dc.subjectAhlaken_US
dc.subjectDünyevîleşmeen_US
dc.subjectYozlaşmaen_US
dc.subjectAzapen_US
dc.subjectHumazaen_US
dc.subjectBackbiteen_US
dc.subjectEthicsen_US
dc.subjectProfanationen_US
dc.subjectDegenerationen_US
dc.subjectTortureen_US
dc.titleHümeze suresi bağlamında Kur'an'da ahlaki yozlaşmaen_US
dc.title.alternativeMoral degeneration in Quran in respect of Humaza surahen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
ali_simsek_tez.pdf
Boyut:
946.9 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: