İntrakarniyal kitle cerrahisinde desfluran ve izofluran anestezisinin hemostalik sistem üzerine olan etkilerinin tromboelstografi yöntemi ile değerlendirilmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: İntrakraniyal kitle cerrahisinde izofluran ve desfluran anestezisinin, hemostatik sistem üzerine olan etkilerini TEG yöntemi ile karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: ASA I-III, supratentoriyal kraniyotomi planlanan kırk olgu çalışmaya dahil edildi. Kalp atım hızı, ortalama arteriyal basınç, periferik oksijen saturasyonu, PaCO2, ETCO2 basıncı, periferik vücut ısıları monitörize edildi. Anestezi indüksiyonunda tüm olgulara 1 µg kg-1 remifentanil 60 sn.’de iv bolus uygulandı. Remifentanil uygulamasını takiben 2 mg kg-1 iv bolus propofol verildi. Bilinç kaybı geliştikten sonra 0,5 mg kg-1 iv atrakuryum verilmesini takiben endotrakeal entübasyon yapıldı. Anestezinin idamesi için Grup I’de 0,5 minimum alveolar konsantrasyon (MAK) izofluran, Grup D’de 0,5 MAC desfluran kullanıldı. Anestezi indüksiyonu öncesi, indüksiyondan 1 sa. sonra ve postoperatif 24. sa’te TEG (tromboelastografi) yöntemi ile parametreler değerlendirildi. Bulgular: Grup içi ve gruplar arasında reaksiyon zamanı, koagülasyon zamanı, alfa açısı ve maksimum amplitüd değerlerinde ölçüm zamanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (P0,05). Sonuç: İntrakraniyal kitle cerrahisinde desfluran ve izofluran anestezilerinin, hemostatik sistem üzerine olan etkilerini tromboelostografi yöntemi ile karşılaştırdığımız bu çalışmada; her iki ajanında TEG parametrelerini değiştirmediği, hemostatik sistem üzerine olumsuz etkilerinin olmadığı ve intrakraniyal kitle cerrahisinde güvenle kullanılabileceği kanısına varıldı.
Aim: The aim of this study is evaluation of hemostatic changes during isoflurane and desflurane anaesthesia using thrombelastography in intracranial mass surgery. Material and Methods: Fourty ASA I-III patients between ages 18-65 undergoing supratentorial craniotomy operations were included in the study. Heart rate, mean arterial pressure, peripheral oxygen saturation, PaCO2, ETCO2 pressure, peripheral body temperatures were monitorized. All patients were applied 1 µg kg-1 remifentanil iv bolus for 60 seconds during anaesthesia induction. Following the remifentanil application, 2 mg kg-1 iv bolus propofol was applied. After loss of consciousness, tracheal intubation was faciliated with 0.5 mg kg-1 atracurium. For maintenance of anaesthesia, 0.5 MAC isoflurane for group I, 0.5 MAC desflurane for group D was used. TEG parameters were performed preoperatively, at the 60th minute of induction, and at 24th hour postoperatively. Results: No statistically significant difference was present in measurement of reaction time, coagulation time, alpha angle and maximum amplitude values among and in between the groups (P>0,05). Conclusion: In this study we compared hemostatic changes during isoflurane and desflurane anaesthesia using thrombelastography in intracranial mass surgery; we concluded that both desflurane and isoflurane do not change TEG parameters, do not have any negative effect on hemostatic system and can be used safely in major surgery such as intracranial mass surgery.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

36

Sayı

1

Künye