Düşünce dünyasında Mehmed Niyazi Özdemir (hayatı, eserleri, düşünceleri, gazeteciliği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mehmed Niyazi, yazdığı romanlar, yaptığı araştırmalar ve gazete yazıları ile son dönem düşünce dünyamıza önemli katkıları olmuş bir yazar ve düşünürümüzdür. O ve onun gibi değerli kişileri tanıyıp, hayatlarını, düşüncelerini ve eserlerini topluma tanıtmak, yeni nesiller için faydalı olacaktır. Çalışmamız bu amaç üzerine yoğunlaşmıştır. Tezin konusu; ?Düşünce Dünyasında Mehmed Niyazi Özdemir?dir. Yazarın, hayatı, eserleri, düşünceleri, gazeteciliği incelenecektir. Mehmed Niyazi Özdemir, yazılarında ve kitaplarında ?Mehmed Niyazi? adını kullanır. Yazdığı kitapların arasında ?roman? çoğunlukta olduğu için romancı olarak tanınır. Gerçek bilgi ve arşiv belgelerine dayanarak yazdığı romanlar, titiz araştırmalar sonucu tamamladığı araştırma kitapları, ilgiyle okunmaktadır. Niyazi, uzun yıllar yurt dışında kalmış ve akademik çalışmalarını orada sürdürmüştür. Araştırma ve çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir. Bununla birlikte, gazete yazıları yazmakta ve televizyon programları yapmaktadır. Onun, üzerinde ısrarla durduğu konuların başında, tarih bilinci ve şuuru, millet kavramı, kültür ve sanat, medeniyet gibi toplumsal ve sosyokültürel meseleler gelmektedir. Niyazi, metafizik derinliğe çok önem vermektedir. Çok yönlü ve alçakgönüllü kişiliği ile Niyazi, kıymetli bir yazar ve fikir adamıdır. Çalışmanın neticesinde genel olarak şu sonuçlar elde edilmiştir. Mehmed Niyazi, hukuk öğrenimi görmüştür, ancak çaba ve gayreti ile tarih, felsefe, edebiyat alanlarında da kendini yetiştirmiş bir aydındır. Niyazi, millî tarih bilincine sahiptir. O, bir milletin hafızasının, tarih olduğuna inanmaktadır. Doğu ve Batı karşılaştırmasını yaparken, medeniyet kavramı üzerinden hareket eder. Yeni bir medeniyetin, bu coğrafyada yeşereceğine inanır. Kültür ve sanatın, metafizik dünyadan beslenmesi gerektiğine vurgu yapar. Niyazi, manevî değerlerle şekil almış milliyetçi bir duruş sergiler.
Mehmed Niyazi is a writer and a philosopher who made a lot of contributions to the last term of thinking world. It?s going to be useful to recognize him and the people who are valuable him and also their lives, thoughts products to the new generations. Our study centered on this aim. Thesis?s subject is ?In the world of thought Mehmed Niyazi Özdemir? the writers life, thoughts, products and his journalism is going to be searched. Mehmed Niyazi Özdemir uses the name ?Mehmed Niyazi? in his writings and his books. Among his books he has written novels just because of that he is known as a novelist. Niyazi has lived abroad for years and he has kept on his studies there. Now he is carrying on his researches and studies in İstanbul. At the same time he has been writing newspaper articles and making TV programmers. He gave point to the subject like history consciousness the concept of nation, culture, art, civilization social and social-cultural matters. Niyazi attaches importance to metaphysics profoundness. With the sophisticated, modest personality, he is a precious writer and a headworker. The interviews and products, which were made with Niyazi, form two important supports of this study. His books were searched and analyzed with the help of content analysis. His articles were classified were made for same of his writings. At the end of these studies, generally these results were gotten. Mehmed Niyazi studies law, but with his tries and efforts he improved himself in the fields of literature, history and philosophy. Niyazi got the consciousness of national history. He believed that the nations memory is history. While he is comparing East with West, he acts/starts with the concept of civilization. He believes that a new civilization will grow up in this area. He emphasizes that culture and art must take nourishment from metaphysics Niyazi shows a nationalist attitude which is shaped with religious values.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyografi, Biography, Gazetecilik, Journalism, Milli kültür, National culture, Tarih felsefesi, History philosophy, Türk romanı, Turkish novel

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bahçeci, H. (2010). Düşünce dünyasında Mehmed Niyazi Özdemir (hayatı, eserleri, düşünceleri, gazeteciliği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.